Фойда солиғи
Дата публикации 11.12.2019
Фойда солиғи бўйича имтиёзларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 4-иловада акс эттиринг. Солиқ солишдан озод этиладиган фойда ҳисоботда қандай акс эттирилади СКга мувофиқ, қуйидагиларнинг фойдаси фойда солиғини тўлашдан озод қилинади : Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг қўриқлаш ... 

Дата публикации 03.12.2019
Уларга қуйидаги харажатларни киритинг: шаҳарлар ва шаҳарчаларни ободонлаштириш ишлари; қишлоқ хўжалигига ёрдам кўрсатиш; маҳаллий ҳокимият органларининг илтимосига кўра бажариладиган бошқа турдаги ишлар. Улар бошқа операцион харажатлардир ... 

Дата публикации 03.12.2019
2019 йил 1 январдан бошлаб касаба уюшмаси қўмиталарига ёрдам кўрсатиш бўйича харажатлар чегирилмайдиган харажатларга киритилади . Уларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 180-сатрида акс ... 

Дата публикации 03.12.2019
Улар қуйидагилар учун харажатлардир: ходимларнинг соғлиғини сақлаш; спорт ва маданий тадбирларни ташкил этиш; ходимларнинг иш вақтидан ташқари дам олишини ташкил этиш; тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган бошқа тадбирлар. Яъни улар ходимларнинг меҳнат ва дам ... 

Дата публикации 03.12.2019
2019 йил 1 январдан бошлаб текширувлар натижаларига кўра қўшимча ҳисобланган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар чегирилмайдиган харажатларга киритилади   . Уларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 160-сатрида акс эттиринг. Мисол Текширув ... 

Дата публикации 03.12.2019
2019 йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистон норезиденти ва бошқа шахслар учун тўланган солиқлар чегирилмайдиган харажатларга киритилади . Уларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 150-сатрида акс эттиринг. Мисол. Ўзбекистон норезиденти учун солиқ тўлаш Хорижий компания республика ҳудудида ... 

Дата публикации 03.12.2019
Қуйидаги ҳолларда корхонада жарималар, пенялар, неустойкалар юзага келиши мумкин: шартномавий мажбуриятларни бузган; шартноманинг бошқа тарафига зиён ёки зарар етказган; қонун ҳужжатларига мувофиқ мажбуриятларни бажаришдан бўйин товлаган; бошқа ҳолларда.  Сиз тўлаган ёки тан олган ... 

Дата публикации 03.12.2019
Асосий воситаларнинг чиқиб кетишидан кўрилган молиявий натижани қуйидагича аниқланг    :  Чиқиб кетишдан кўрилган молиявий натижа = Чиқиб кетишдан кўрилган даромад – Қолдиқ (баланс) қиймат – ҚҚС – Реализация қилиш харажатлари + Қайта баҳолаш сальдоси. Салбий натижани (зарарни) бошқа операцион ... 

Дата публикации 03.12.2019
Айбдорларни аниқлаш ёки зарур суммаларнинг ўрнини айбдор тараф ҳисобидан қоплаш мумкин бўлмаганда ўғирликлар ва камомадлардан кўрилган қопланмаган зарарлар юзага келади. Ўғирлик (камомад) далили аниқланганда инвентаризация ўтказинг ва ҳақиқатда мавжуд моддий қимматликларни бухгалтерия ҳисоби ... 

Дата публикации 03.12.2019
Бундай харажатлар қуйидагилар туфайли юзага келиши мумкин: лойиҳалардаги ва қурилиш-монтаж ишларидаги камчиликлар; маҳсулотлар ва товарлар ташиб келтирилиши чоғида юз берган бузилишлар ва деформациялар; коррозияга қарши муҳофазадаги нуқсонлар. Одатда улар етказиб берувчилар ва бошқа ... 

Дата публикации 03.12.2019
Кредит шартномасида муддатли қарзлар учун назарда тутилган ставкалардан ортиқча бўлган, тўлов муддати ўтган ҳамда узайтирилган кредитлар (заёмлар) бўйича фоизларни чегирилмайдиган харажатларга киритинг. Уларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 100-сатрида акс эттиринг    .  ... 

Дата публикации 03.12.2019
Ўзбекистон ҳудудида атроф муҳит ифлослантирилганлиги ва чиқиндилар жойлаштирилганлиги учун компенсация тўловларини ҳисоблаш ва тўлаш тартиби махсус Низом    билан белгиланган . Атроф муҳитга йўл қўйилган чегарада ифлослантирувчи моддаларни чиқариб ташлаш ва чиқиндиларни жойлаштириш ... 

Дата публикации 03.12.2019
Ҳар қандай ҳомийлик ва хайрия ёрдами чегирилмайдиган харажат ҳисобланади   . Уни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 080-сатрида акс эттиринг. Ҳомийлик ва хайрия ёрдамига харажатлар солиқ солинадиган фойдани камайтириши мумкин, бироқ 2%идан кўп бўлмаган миқдорда ... 

Дата публикации 03.12.2019
Моддий ёрдамнинг айрим турлари чегирилмайдиган харажатларга, бошқалари чегириладиган харажатларга киради. Т/р Моддий ёрдам Норма Чегириладиган харажатлар Чегирилмайдиган харажатлар ЯИТ солинади 1 ходимнинг меҳнатда майиб бўлиши ёки ... 

Дата публикации 03.12.2019
Пенсияларга устамалар ва қўшимчаларни чегирилмайдиган харажатларга киритинг ва Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 060-сатрида акс эттиринг . Ишловчи пенсионерларнинг пенсияларига қўшимчалар улар учун ишланмаган вақт учун тўлов ҳисобланади ... 

Дата публикации 03.12.2019
Дала таъминоти дала шароитларида ишлайдиган ходимларга тўланади. Соҳа идоралари уни тўлайдиган корхоналар рўйхатини тасдиқлайдилар. Корхонангиз ушбу рўйхатга кирмаса, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан келишган ҳолда дала таъминотини мустақил равишда тўлашингиз мумкин. Уни Дала ... 

Дата публикации 03.12.2019
Жисмоний шахсларга моддий наф тарзидаги тўловлар чегирилмайдиган харажатлар ҳисобланади    . Уларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-илованинг 040-сатрида акс эттиринг. Бундай тўловларга қуйидагиларни киритинг ... 

Дата публикации 03.12.2019
Ходимларингизнинг овқатланишини ташкил этиш масаласини шу тариқа ҳал этсангиз, шундай харажатлар юзага келиши мумкин. Улар қуйидагилардан ташкил топиши мумкин: мазкур жойларни сақлаш ва таъмирлаш; уларни тозалаш ва қўриқлаш учун масъул бўлган ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш; ушбу ... 

Дата публикации 03.12.2019
Табиий камайиш – товар-моддий қимматликларнинг суви қочиши, сочилиб камайиши, куйиши (термик ишлов бериш натижасида вазни камайиши), тўкилиб камайиши ва сақлаш ёки ташиш чоғида бошқа шунга ўхшаш омиллар натижасида миқдор жиҳатидан (массаси, ҳажми) табиий камайиши. Табиий камайиш нормаси қандай ... 

Дата публикации 03.12.2019
Чегирилмайдиган харажатлар фойда солиғи бўйича солиқ солинадиган базага киритилади. Бунда улар хўжалик фаолияти натижаси сифатидаги ҳақиқий фойдани камайтиради. Ушбу харажатлар корхонанинг асосий фаолиятига бевосита алоқадор эмас. Ишлаб чиқариш натижалари ҳам уларга боғлиқ эмас. ... 

Помощь