• beta
Фойда солиғи
Дата публикации 19.11.2019
Маъмурий харажатлар қандай шакллантирилади Маъмурий харажатларни Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 060-сатрида акс эттиринг ва 040-«Давр харажатлари» сатрига киритинг. Уларни 9420-«Маъмурий харажатлар» счётининг дебети бўйича ҳисобга олинг. Барча харажатларни бошланғич ҳужжатлар ... 

Дата публикации 19.11.2019
Сотиш харажатлари қандай шакллантирилади Сотиш харажатларини Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 050-сатрида акс эттиринг ва 040-«Давр харажатлари» сатрига киритинг. Уларни 9410-«Сотиш харажатлари» счётининг дебети бўйича ҳисобга олинг. Барча харажатларни бошланғич ҳужжатлар билан ... 

Дата публикации 25.10.2019
Ишлаб чиқариш тусидаги бошқа харажатлар – Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 020-сатрида акс эттириладиган ишлаб чиқариш таннархининг таркибий қисмларидан бири  . Ишлаб чиқариш туси даги бошқа харажатлар таркиби Уларнинг таркибига қуйидагиларни ... 

Дата публикации 18.09.2019
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинадиган даромадга қуйидаги ҳолларда тузатиш киритинг: товарлар тўлиқ ёки қисман қайтарилганда; битим шартлари ўзгарганда; баҳолар ўзгарганда, сотиб олувчи сийловдан (скидкадан) фойдаланганда; бажарилган ишлар, кўрсатилган ... 

Дата публикации 18.09.2019
Ишлаб чиқариш билан боғлиқ моддий харажатлар – Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 020-сатрида акс эттириладиган ишлаб чиқариш таннархининг таркибий қисмларидан бири . Ишлаб чиқариш билан боғлиқ моддий харажатларни ва маҳсулотларингиз (ишларингиз, хизматларингиз) таннархини қанчалик ... 

Дата публикации 27.08.2019
Амортизация – узоқ муддатли активлар қийматини аста-секин харажатларга ўтказиш фойда солиғи базасини қисқартириш имконини беради. Асосий воситалар (АВ) ва ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган номоддий активлар (НМА) амортизацияси бўйича харажатлар – Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг    ... 

Дата публикации 31.07.2019
Турли фаолият турлари учун реализация қилишдан олинган тушум қандай аниқла нади Реализация қилишдан олинадиган тушумни товарларни жўнатиш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш ҳолларини тасдиқловчи қуйидаги ҳужжатлар асосида белгиланг : ҳисобварақ-фактуралар; бажарилган ишлар ёки ... 

Дата публикации 16.07.2019
Ҳисоб-китоб қачон тақдим этилади Фойда солиғи ҳисоб-китобини чоракда бир марта тузиб, қуйидаги муддатлардан кечиктирмай солиқ органларига тақдим этинг: I чорак учун – 25 апрель; II чорак учун – 25 июль; III чорак учун – 25 октябрь; IV чорак учун – кейинги йилнинг 15 феврали  . ... 

Дата публикации 16.07.2019
Фойда солиғини тўғри аниқлаш учун ҳар чоракда Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни     тўлдиринг. Корхонангиз кичик корхоналар жумласига кирса, солиқ органларига ҳар чоракда Ҳисобот тақдим этиш керак эмас. Кичик бизнес корхоналари молиявий ҳисоботни йил якунлари бўйича тақдим этадилар. Сизга ... 

Дата публикации 15.07.2019
Фойда солиғини қуйидагилар тўлайди: корхоналар – муайян шартларга жавоб берадиган Ўзбекистон резидентлари; норезидентлар – Ўзбекистон ҳудудида даромад олганда; нотижорат ташкилотлари – тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишдан олган даромадларидан, тижорат тузилмалари учун белгиланганидек ...