Фойда солиғи бўйича имтиёзлар ҳисоботда қандай акс эттирилади

11.12.2019

Фойда солиғи бўйича имтиёзларни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 4-иловада акс эттиринг.

Солиқ солишдан озод этиладиган фойда ҳисоботда қандай акс эттирилади

СКга мувофиқ, қуйидагиларнинг фойдаси фойда солиғини тўлашдан озод қилинади :

 • Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг қўриқлаш бўлинмалари;
 • протез-ортопедия буюмлари, ногиронлар учун инвентарлар ишлаб чиқаришдан, шунингдек уларга ортопедик протезлаш хизмати кўрсатишдан, протез-ортопедия буюмлари ва инвентарларни таъмирлаш ҳамда уларга хизмат кўрсатишдан олинган;
 • шаҳар йўловчилар транспортида (таксидан, шу жумладан йўналишли таксидан ташқари) йўловчиларни ташиш бўйича хизматлар кўрсатишдан олинган;
 • моддий маданий мерос объектларини таъмирлаш ҳамда қайта тиклаш ишларини амалга оширишдан олинган;
 • Халқ банки томонидан фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларидаги маблағлардан фойдаланишдан олинган;
 • фонд биржасида эмиссиявий қимматли қоғозларни реализация қилишдан олинган.

Бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан ҳам фойда солиғидан озод қилиш тақдим этилади.

Масалан, 29.11.2018 йилдаги ПФ-5587-сон Фармонга мувофиқ, товарлар (ишлар, хизматлар)ни реализация қилишдан тушган умумий тушумда экспорт улуши 15%дан юқори бўлганда солиқ солинадиган фойдани экспортдан реализация қилиш ҳажмига тўғри келадиган қисмга камайтиришингиз мумкин. Имтиёз комиссионер орқали олинган экспортдан тушган тушумга ҳам татбиқ этилади .

Экспорт бўйича имтиёзни қўллаш учун мажбурий шартлар :

 • экспорт фактининг ҳужжатлар билан тасдиқланиши;
 • товарлар экспорт режимига чиқарилган кундан бошлаб 180 кун мобайнида валюта тушуми келиб тушиши.
Эътибор беринг
Экспорт бўйича имтиёз қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилмайди: Рўйхат бўйича хом ашё товарларининг айрим турларига; халқаро ташишлар (автотранспортдан ташқари); узатиш қувурлари ва газ қувурлари орқали етказиб бериш хизматларига. ·

Солиқдан озод этиладиган фойдани тўғридан-тўғри ёки мутаносиб усул ёрдамида аниқлашингиз мумкин.

Усул

Имтиёзли фойда қуйидагилар сифатида аниқланади:

Тўғридан-тўғри

имтиёзли фаолият турига кирадиган даромадлар ва харажатлар ўртасидаги фарқ 

Мутаносиб

реализация қилишдан тушган умумий соф тушумга нисбатан имтиёзли соф тушумнинг салмоғига тенг бўлган умумий фойдадаги улуш  

Мутаносиб усулдан фойдаланиб, имтиёзли фаолият турларини реализация қилишдан тушган тушумни Фойда солиғи ҳисоб-китобига 4-илованинг 3-устуни 011-014-сатрларида акс эттиринг. Имтиёзли фаолият турларидан тушган тушумни реализация қилишдан тушган умумий тушумга бўлиб ва 100 га кўпайтириб (салмоқ %да кўрсатилади), салмоқни илованинг 4-устунида белгиланг.

Алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан имтиёз тақдим этилаётган бўлса, имтиёзли тушумни 0141 ва ундан кейинги сатрларда 1-устунда тури, НҲҲ санаси, рақами ва номи, шунингдек имтиёзни тақдим этаётган бандни кўрсатган ҳолда акс эттиринг.

Мисол
Имтиёзли фаолият туридан тушган тушум салмоғини ҳисоблаш
Ҳисобот даврида корхонанинг соф тушуми 50·000 минг сўмни ташкил этди. Шу жумладан – шаҳар йўловчилар транспортида йўловчиларни ташиш бўйича хизматлар кўрсатишдан тушган тушум – 10·000 минг сўм.
Имтиёзли тушумнинг салмоғини аниқлаймиз:
 • 10·000 / 50·000 х 100% = 20%.
4-иловада қуйидагиларни акс эттирамиз:
 • 3-устуннинг 010-сатрида – 50·000 минг сўм;
 • 3-устуннинг 012-сатрида – 10·000 минг сўм;
 • 4-устуннинг 012-сатрида – 20%.
Эътибор беринг
Тўғридан-тўғри усулдан фойдалансангиз, имтиёзли тушумнинг салмоғини аниқлашга зарурат йўқлиги сабабли 010-014-сатрларни тўлдириш керак эмас.

Солиқ солишдан озод этиладиган фойдани фаолият турига қараб 4-илованинг 040-045-сатрларида акс эттиринг:

 • тўғридан-тўғри усулдан фойдаланганда – имтиёзли фаолият турига кирадиган даромадлар ва харажатлар ўртасидаги фарқ сифатида;
 • мутаносиб усулдан фойдаланганда – реализация қилишдан тушган умумий соф тушумга нисбатан имтиёзли соф тушумнинг салмоғига тенг бўлган умумий солиқ солинадиган фойдадаги улуш сифатида. Салмоқни 4-илованинг 4-устуни 011-014-сатрларида белгилагансиз.
Мисол
Солиқ солишдан озод этиладиган фойдани аниқлаш
Ҳисобот даврида корхонанинг солиқ солинадиган фойдаси 7·000 минг сўмни ташкил этди. Реализация қилишдан тушган умумий соф тушумда шаҳар йўловчилар транспортида йўловчиларни ташиш бўйича хизматлар кўрсатишдан тушган имтиёзли тушумнинг салмоғи – 20%.
Солиқ солишдан озод этиладиган фойдани аниқлаймиз:
 • 7·000 х 20% = 1·400 минг сўм.
4-иловада қуйидагиларни акс эттирамиз:
 • 020-сатрда – 7·000 минг сўм;
 • 040 ва 042-сатрларда – 1·400 минг сўм. 
Эътибор беринг
Солиқ солишдан озод этилган фойда суммаси солиқ солинадиган фойдадан ошиши мумкин эмас (4-илованинг 020-сатри).
Чтобы получать новости от Buxgalter.uz первыми, подписывайтесь на Telegram-канал
Помощь