Ходимнинг ўз меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун меҳнат шартномасини бекор қилиш

18.07.2019

Ходим аввал интизомий жазога тортилган ёки тортилмаганидан қатъи назар, ўз меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун   у билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилишга ҳақлисиз.

Меҳнат шартномасини бекор қилишга олиб келадиган бундай бир марта қўпол равишда бузиш ҳолатларининг рўйхатини ишлаб чиқиб, корхонанинг ички меҳнат тартиби қоидаларида (ИМТҚ) қайд этинг    . 

Корхона раҳбарига нисбатан ушбу рўйхатга корхона мулкдори (ваколатли органи) билан унинг ўртасида тузилган меҳнат шартномасини киритинг  .

«Идоравий мансублиги, мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларидан қатъи назар корхона, муассаса, ташкилот ички меҳнат тартибининг намунавий қоидалари» (рўйхат рақами 746, 14.06.1999 йил) асосида ИМТҚни ишлаб чиқинг. Уларни ташкилот раҳбари касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи билан келишиб тасдиқласин  . Бусиз (шунингдек сизда ходимларнинг вакиллик органи бўлмаса) ички меҳнат тартиби қоидалари юридик кучга эга бўлмайди ва, тегишинча, ходимни уларни бузганлиги учун ишдан бўшатиб бўлмайди.

Қоидаларнинг титул варағида ИМТҚ ходимларнинг вакиллик органи билан келишилганлиги тўғрисидаги баённома санаси ва рақамини қайд этинг.

Ходим билан меҳнат муносабатлари бекор қилинишига олиб келиши мумкин бўлган бир марта қўпол равишда бузиш ҳолатлари рўйхатини ИМТҚга киритинг. Бундай ҳолатлар қуйидагилар бўлиши мумкин:

• ижро интизомини бузиш (иш берувчининг фармойишлари ва топшириқларида кўрсатилган вазифалар ўз вақтида ва тўлиқ бажарилишини таъминламаслик);

• узлуксиз ёки иш куни давомида жами  _____соатдан ортиқ прогул қилиш (узрли сабабларсиз ишга чиқмаслик);

• алкоголли ичимликдан, гиёҳвандлик ёки токсик модда таъсиридан мастлик ҳолатида ишга келиш, буни гувоҳларнинг кўрсатмалари ёки тиббий хулоса тасдиқлаган бўлса;

• иш жойида корхонанинг мол-мулкини ўғирлаш, буни гувоҳлар тасдиқлаган бўлса;

• тарбия бериш функцияларини бажарувчи ходимнинг мазкур ишни давом эттиришига монелик қиладиган ахлоқсиз хатти-ҳаракатларни содир этиши;

• корхона ходимларининг, шу жумладан қоидабузарнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғилишига олиб келган техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш технологиясини қўпол равишда бузиш;

• ходимнинг меҳнат вазифаларини бузиши, зарар юзага келган пайтда республикада белгиланган энг кам иш ҳақининг_____бараваридан кўп миқдорда моддий зарар етказилишига олиб келган бўлса;

• меҳнат шартномасида сир сақлаш шарт эканлиги белгиланган тижорат сирининг ходим томонидан ошкор қилиниши;

• пул ёки товар бойликларига бевосита хизмат кўрсатувчи ходимнинг айбли хатти-ҳаракатлар содир этиши, агар ушбу хатти-ҳаракатлар иш берувчининг унга бўлган ишончи йўқолиши учун асос бўлса;

• шунга ўхшаш бошқа қоидабузарликлар.

Ташкилот фаолиятининг хусусиятларидан келиб чиқиб бошқа асосларни ҳам киритишингиз мумкин.

Қуйидаги ҳолатларда вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун ходим билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилманг:

•  корхонада ИМТҚ мавжуд бўлмаса;

•  уларни тасдиқлаш тартиби бузилган бўлса;

•  уларда бир марта содир этгани учун ходим билан меҳнат муносабатлари бекор қилиниши мумкин бўлган меҳнат вазифаларини қўпол равишда бузиш ҳолатлари рўйхати бўлмаса.

Акс ҳолда суд ишдан бўшатиш ҳолатини қонунга хилоф деб топиб, ходимни ишга тиклаши ва ишдан бўшатиш билан унга етказилган зарарни қоплаш мажбуриятини зиммангизга юклаши мумкин.

 

Вазият

Ходим ишга 2 соат кечикиб келди. Тушунтириш хати ёзди, бироқ маъмурият унда кўрсатилган сабабни узрсиз деб топди ва меҳнат шартномасини бекор қилишни таклиф этди. Иш берувчи бундай ножўя хатти-ҳаракат учун ишдан бўшатишга ҳақлими?

– Ҳаммаси ташкилотда тасдиқланган ИМТҚга боғлиқ. Узрли сабабсиз ишга кеч қолиш меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузиш ҳолатлари рўйхатига киритилган бўлса, бундай айб учун ишдан бўшатиш қонуний бўлади. Бунда қоидаларда ходим узрли сабабларсиз ишда бўлмаган айнан қайси вақт: тўлиқ иш куни, 3 соатдан ортиқ ва ҳ.к. прогул деб тан олиниши белгиланган бўлиши керак. Узрли сабабсиз 2 соат давомида иш жойида бўлмаслик ишдан бўшатишга олиб келиши мумкин бўлган меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузиш ҳолатлари рўйхатига киритилмаган бўлса, иш берувчи ходимга нисбатан бошқа интизомий жазо чораларини қўллашга ҳақли. Масалан, – ҳайфсан ёки жарима  , . ·

 

Айбдор ходим билан тузилган меҳнат шартномасини ножўя хатти-ҳаракат аниқланганидан кейин, аммо бу хатти-ҳаракат аниқланганидан бошлаб, ходимнинг касал ёки таътилда бўлган вақтини ҳисобга олмасдан, узоғи билан бир ой ичида бекор қилинг .

 

Мисол
2018 йил 11 июнда участка бошлиғи ходимни иш жойида маст ҳолатда топди, бу ҳақда далолатнома тузилди. Ходимнинг тушунтиришларига қарамай, иш берувчи уни ишдан бўшатишга қарор қилди. Бу ҳолатда МК 100-м. 2-қ. 4-б.   бўйича меҳнат шартномасини 2018 йил 11 июлга қадар бекор қилиш зарур эди. Бироқ 2018 йил 13 июнда ходим оёғини синдириб олгани маълум бўлди. 11 июлгача вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси ёпилмаган эди. Шу тариқа, иш берувчи ходимни ишдан бўшатиши керак бўлган муддат бир ойдан ошиб кетганига қарамай, у «касаллик варақасини» ёпганидан кейин ишдан бўшатилади.

 

Ножўя хатти-ҳаракат корхона раҳбари, унинг ўринбосари, таркибий бўлинма раҳбари ёки ходим бўйсунадиган бошқа мансабдор шахсга маълум бўлган кун, ушбу мансабдор шахс интизомий жазо қўллаш ҳуқуқига эгалигидан қатъи назар, ножўя хатти-ҳаракат аниқланган кун ҳисобланади, кўрсатилган муддат шу кундан эътиборан ўта бошлайди.

Ножўя хатти-ҳаракат содир этилган кундан бошлаб 6 ой ўтгач, жазони қўлламанг. Меҳнат вазифалари бузилганлиги корхонанинг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш ёки текшириш давомида аниқланган бўлса, содир этилган кундан бошлаб 2 йил ўтганидан кейин жазони қўллаб бўлмайди.

Прогул учун ходимни ишдан бўшатиш бўйича қадамма-қадам йўриқнома

1-қадам. Прогул қилганлик далилини ҳужжатлар билан тасдиқланг. Буни иш вақти ҳисобини юритиш табелида қайд этинг. Ходим иш жойида бўлмаганлиги тўғрисида икки ва ундан ортиқ гувоҳ имзолаган далолатнома тузинг.

Иш жойида бўлмаган ходимнинг бевосита  раҳбари бўлса, ундан ташкилот раҳбари номига ёзма доклад (далолатнома билан бирга ёки унинг ўрнига) олинг. Унда қўл остидаги ходим ишга келмаганлиги ҳақида хабар қилсин ва уни топиш учун қандай чоралар кўрилганини санаб ўтсин (уй ва уяли телефон рақамларига қўнғироқ қилингани, уй манзилига борилгани ва ҳ.к.). Далолатнома ва ёзма докладда ходим ишга бўлмаган вақтни аниқ (соат ва дақиқаларда) кўрсатинг.

Ходим узоқ вақт иш жойида бўлмаса, уй манзилига хабарнома хат юборинг. Хабарномада ишга келмаслик сабабларини тушунтириб беришини сўранг. Хат тақдим этилганлиги тўғрисидаги билдиришнома билан буюртма хат шаклида юборилиши керак. Уни ташкилот хатлари учун мўлжалланган бланкада расмийлаштиринг. Почта билдиришномаси келгач, жавобни кутинг (икки ҳафта етарли бўлади). Жавоб келмаса, ходим ҳам ишга келмаса,  тушунтириш берилмаганлиги тўғрисида икки ва ундан ортиқ гувоҳ имзолаган далолатнома тузинг.

2-қадам. Ходим прогулдан сўнг ишга чиқса, ундан ишга келмаганлиги сабабларини ёзма равишда тушунтириб беришини талаб қилинг. Ходим тушунтириш хатини ёзишдан бош тортса, бу ҳақда далолатнома тузинг.

3-қадам. Меҳнат шартномасини бекор қилиш учун корхона касаба уюшмаси қўмитасининг (бошқа вакиллик органининг), шунингдек маҳаллий меҳнат органининг розилигини олинг. «Ишдан бўшатишнинг умумий тартиби» мавзусининг «Иш берувчининг ташаббуси билан ишдан бўшатишнинг ўзига хос хусусиятлари» бўлимига қаранг.

4-қадам. Меҳнат шартномаси бекор қилиниши тўғрисида ходимни камида 3 кун олдин огоҳлантиринг (огоҳлантириш далилини тасдиқлаш мақсадида уни ёзма равишда берганингиз маъқул) ёки огоҳлантириш ўрнига мутаносиб пуллик компенсация тўланг  .

5-қадам. Ходим ишга келмаганлигининг узрли сабабларини кўрсата олмаса, меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилиниши тўғрисида буйруқ чиқаринг. Буйруқда ишдан бўшатиш асосларини кўрсатинг. Ходимни тилхат олиб у билан таништиринг ва унга буйруқнинг нусхасини беринг. Ходимнинг сўнгги иш кунида у билан ҳисоб-китоб қилинг ва меҳнат дафтарчасини беринг. «Ишдан бўшатишнинг умумий тартиби» мавзусининг «Меҳнат шартномаси бекор қилинишини расмийлаштириш» бўлимига қаранг.

Эътибор беринг
Ходимнинг меҳнат дафтарчасида ишдан бўшатиш асосини кўрсатманг. Амалдаги қонунчиликда бундай қилиш тақиқланган. Акс ҳолда аввалги ёзув ҳақиқий эмаслиги ҳақида бошқа ёзувни қайд этишга мажбур бўласиз.

Қандай ёзиш тўғри:

«Меҳнат шартномаси бекор қилинди».

Қандай ёзиш нотўғри:

1. «Меҳнат шартномаси прогул учун бекор қилинди».

2. «Меҳнат шартномаси ходим меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун бекор қилинди».

3. «Меҳнат шартномаси МКнинг 100-моддаси 2-қисми 4-бандига  асосан бекор қилинди»

Ходим иш жойида бўлмаганлиги тўғрисида

ДАЛОЛАТНОМА

 

  «_____»______________ 20__ й.  №______                                                      Тошкент ш.

 

 

Мен, сотув бўлими бошлиғи Л.Ф.Зокирова, кадрлар бўлими бошлиғи З.А.Саимова ва ходимлар бўйича катта менежер К.Д.Дамирова ҳозирлигида қуйидагилар тўғрисида далолатнома туздим:·

«___»__________20_йилда сотувлар бўйича менежер Зайдуллина Лилия Маратовна бутун иш куни давомида (соат 9.00 дан соат 18.00 гача) иш жойида бўлмади.

Зайдуллина иш жойига қўнғироқ қилмади ва телефон қўнғироқларига жавоб бермади.  

 

Сотув бўлими бошлиғи                        Имзо                         Л.Ф.Зокирова

Кадрлар бўлими бошлиғи                    Имзо                         З.А.Саимова

Ходимлар бўйича катта менежер        Имзо                         К.Д.Дамирова 

 

---------------------------------------------------------------------

(ташкилот бланкасида)

 

  «_____»______________20__ й.

№______________                                                                                                                                 

 Л.М.Зайдуллинага

(яшаш манзили)

 

Иш жойида бўлмаганлиги сабаблари ҳақида ёзма тушунтириш бериш тўғрисида талабнома

 

Сизнинг _    иш куни давомида («___» _____ 20__йилдан  «___» _____ 20__йилгача)  иш жойида бўлмаганлигингиз муносабати билан, бу ҳақда «___» _____ 20__йилдаги №____ ва  «___» _____ 20__йилдаги № _____ далолатномалар тузилди, ишга чиқишингизни ва иш жойида бўлмаганлигингиз юзасидан ёзма тушунтириш беришингизни талаб қиламиз.

 

 

        Бош директор                                  Имзо                            Ф.И.О.

 

 

 

 

Ходим иш жойида бўлмаганлиги юзасидан тушунтириш бермаганлиги тўғрисида

ДАЛОЛАТНОМА

   «_____»______________20__ й.  №______                                                      Тошкент ш.

 

Мен, сотув бўлими бошлиғи Л.Ф.Зокирова, кадрлар бўлими бошлиғи З.А.Саимова ва ходимлар бўйича катта менежер К.Д.Дамирова ҳозирлигида қуйидагилар тўғрисида далолатнома туздим:

«___» __________ 20__йилда сотувлар бўйича менежер Зайдуллина Лилия Маратовнага «___» __________ 20__йилда иш жойида бўлмаганлиги сабаблари юзасидан ёзма тушунтириш бериши тўғрисида талабнома юборилган. Адресат белгиланган манзилда йўқлиги сабабли талабнома солинган хат иш жойига қайтиб келди. Л.М.Зайдуллинадан тушунтиришлар олинмади.

 

 

Сотув бўлими бошлиғи                        Имзо                         Л.Ф.Зокирова

Кадрлар бўлими бошлиғи                    Имзо                         З.А.Саимова

Ходимлар бўйича катта менежер        Имзо                         К.Д.Дамирова 

 

 

·

Ходим иш жойида бўлмаганлиги юзасидан тушунтириш беришдан бош тортганлиги тўғрисида

ДАЛОЛАТНОМА

«_____»______________20__ й.  №______                                                      Тошкент ш. 

 

 Биз, қуйида имзо чекувчилар, қуйидагилар тўғрисида ушбу далолатномани туздик:

«___» __________ 2018 йилда сотувлар бўйича менежер Зайдуллина Лилия Маратовнага 2 (икки) кун давомида («___» _____ 2018 йилдан  «___» _____ 2018 йилгача) ишда бўлмаганлиги далили юзасидан ёзма тушунтириш бериш таклиф қилинган эди. Л.М.Зайдуллина ёзма тушунтириш беришдан бош тортди, рад жавоби бериш сабабини ҳам айтмади.

 

 

 

Сотув бўлими бошлиғи                        Имзо                         Л.Ф.Зокирова

Кадрлар бўлими бошлиғи                    Имзо                         З.А.Саимова

Ходимлар бўйича катта менежер        Имзо                         К.Д.Дамирова 

 

 

 

 

·

_____________________________________________________________________

(ташкилот бланкасида)

«АЗАТ ИШОНЧ»

масъулияти чекланган жамияти

 «_____»______________20__ й.  №______                                                      Тошкент ш.

 

«Ходимнинг ўз меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги учун меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисида»

Зайдуллина Лилия Маратовна, сотувлар бўйича менежер, 2 (икки) кун давомида («___» _____ 2018 йилдан  «___» _____ 2018 йилгача) узрли сабабларсиз иш жойида бўлмади. Баён этилганлар асосида

БУЮРАМАН:

Л.М.Зайдуллина билан тузилган меҳнат шартномаси, касаба уюшмаси қўмитасининг розилигига кўра, меҳнат вазифаларини бир марта қўпол равишда бузганлиги – узрли сабабларсиз прогул қилганлиги учун МКнинг 100-моддаси 2-қисми 4-бандига   асосан «___» ___________2018 йилдан бекор қилинсин.

Корхона бухгалтерияси _____ иш куни ҳисобидан фойдаланилмаган таътил кунлари учун компенсация тўлаган ҳолда «___» ___________2018 йилгача тўлиқ хисоб-китоб қилсин.

Асос:

1. Сотув бўлими бошлиғининг ёзма доклади.

2. Хабарнома хат.

3. __________ далолатномалар (тузилган барча далолатномалар кўрсатилсин).

4. Касаба уюшмаси қўмитасининг «____» _______ 2018 йилдаги мажлиси баённомасидан кўчирма.

5. «____» _______2018 йилдаги ёзма огоҳлантириш.

6. «Азат Ишонч» МЧЖ ички меҳнат тартиби қоидаларининг ___ банди.

 

 

Корхона раҳбари_________________          _________________________

                                       (имзо)                                        (Ф.И.О.)

М.Ў. (муҳр мавжуд бўлганда)

Буйруқ нусхасини олдим _____________________               _____________________

                                                  (ходимнинг имзоси)                       (ходимнинг Ф.И.О.)

 

«___» __________20___й.

Чтобы получать новости от Buxgalter.uz первыми, подписывайтесь на Telegram-канал
Помощь