Қонунчилик
ЎзР Қонунлари

Ўзбекистон Республикаси мулкни баҳолаш Миллий стандартлари

document 14. МБМС N 14 "Товар-моддий захиралар қийматини баҳолаш" 3
document 01. МБМС N 1 "Баҳолашни умумий тушунча ва принциплари" 1
document 02. МБМС N 2 "Бозор қиймати баҳолаш базаси сифатида" 1
document 03. МБМС N 3 "Бозор қийматидан фарқланувчи баҳолаш базаси" 1
document 04. МБМС N 4 "Молиявий ҳисобот ва турдош ҳужжатлар мақсадида баҳолаш" 1
document 05. МБМС N 5 "Ссуда, гаров ва қарз мажбуриятларини таъминлаш учун баҳолаш" 1
document 06. МБМС N 6 "Ҳарбий-техник мулкни баҳолаш" 2
document 07. МБМС N 7 "Баҳоловчилар иши сифатини назорат қилишнинг ички қоидаларига қўйиладиган умумий талаблар" 2
document 08. МБМС N 8 "Хусусийлаштириш мақсадида мулк қийматини баҳолаш" 5
document 09. МБМС N 9 "Бизнес қийматини баҳолаш" 5
document 10. МБМС N 10 "Кўчмас мул қийматини баҳолаш" 3
document 11. МБМС N 11 "Хусусийлаштириш мақсадида давлат уй-жой фондининг қийматини баҳолаш" 3
document 12. МБМС N 12 "Солиқ солиш мақсадида ялпи баҳолаш усуллари билан кўчмас мулк қийматини баҳолаш" 1
document 13. МБМС N 13 "Интеллектуал мулк объектлари қийматини баҳолаш" 3
document 15. МБМС N 15 "Машина ва ускуналар қийматини баҳолаш" 3