• beta

Жавоб берамиз

ҚҚС

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2007 йилдаги № ПФ-3860 сонли фармонига асосан божхона тўловлари ва ҚҚСни қайта ҳисоб чиқиш ва бюджетга тўлаш тартиби қандай амалга оширилади?


Президентнинг 14.03.2007 йилдаги № ПФ-3860 Фармонига биноан берилган солиқ ва божхона имтиёзлари АВда 25.08.2017 йилда 2918-сон билан

Қурилиш корхонаси томонидан ҚҚС қайси ҳолда тўланади, бизнинг корхонамиз ҚҚС тўловчиси ҳисобланадими?


Молиялаштиришнинг марказлаштирилган манбаларини жалб этган ҳолда танлов савдолари асосида амалга оширилаётган объектлар бўйича, қурилиш ташкилоти қайси солиқ солиш тартибини қўллашидан қатъий назар, ҚҚС тўловчиси ҳисобланади.

Юқорида баён этилган ҳолатда хом ашё ва материаллар бўйича ҚҚСни ҳисобга (зачётга) олиш мумкинми?


ҚҚС тўловчиси бўлмаган корхона ҚҚСни ихтиёрий тўлашга ўтган тақдирда, у бундай турдаги тўловларга ўтилган пайтдан эътиборан товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қолдиқлари бўйича ҚҚС суммасини ҳисобга олиш ҳуқуқига эга бўлади (СКнинг 218-моддаси).

 

1. Импорт килинган Аудиторлик хизматлари учун бизнинг корхона томонидан ҚҚС тўловлари амалга ошириладими? 2. Агар ҚҚС тўловлари амалга оширилса , бюджет билан ҳамда хизматларни кўрсатувчи билан ҳисоб-китоб қандай тартибда амалга оширилади?


Хорижий компания томонидан кўрсатилган аудиторлик хизмати бўйича ҚҚС тўланиши керак. Солиқ солинадиган база СКнинг 207-моддасида белгиланган тартибда аниқланади. ҚҚС суммаси хорижий компанияга хизмат ҳақи тўланган пайтда бюджетга ўтказилади.

Корхона ҚҚС ҳисоботини тақдим этаётганди ҚҚС бўйича ҳисоботнинг 7-иловасида божхона бошқармасига тўланган ҚҚС суммаси акс эттириладими? Агарда акс эттирилса унинг 6 (Етказиб бериш киймати ҚҚСсиз) ва 7- (ҚҚС суммаси) устунларида қайси сумма акс эттирилади?


ҚҚС бўйича ҳисоботнинг 7-иловасида сотиб олинган импорт товарларнинг БЮД маълумотлари акс эттирилади: 6-устунда ҚҚС ҳисоблаб чиқариладиган база, 7-устунда ҚҚС суммаси.

Қўшилган қиймат солиғи ҳисоб-китоби 7-иловасида БЮД маълумотларини кўрсатишда ушбу илованинг 2-устунида кимнинг номи акс этирилади: мол етказиб берувчининг номими ёки божхона органининг номими?


Қўшилган қиймат солиғи ҳисоб-китоби 7-иловасининг 2-устунида божхона тозалаши (таможенная очистка) ишларини амалга оширган божхона органининг номи кўрсатилади.

1. ҚҚС бўйича солиқ ҳисоботи шакллари 7-иловасининг (Харид қилинган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича ҳисобварақ-фактуралар реестрининг) қайси устунида 5 млн. сўм кўрсатилади? 2. Солиқ ҳисоботининг ҚҚС ҳисоб-китоби шаклида ҚҚСсиз сумма ва ҚҚС суммаси қандай акс эттирилади?


ҚҚС бўйича солиқ ҳисоботида акс эттириладиган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг ҚҚСсиз қийматини ҳамда ҚҚС қиймати айнан счёт-фактуранинг (кирувчи ва чиқувчи счёт-фактура ёки унинг ўрнини босувчи бошқа ҳужжатларнинг) тегишли устунларидан олинади.

Агар товарлар етказиб берувчидан ҚҚСсиз сотиб олинган бўлса, ушбу товарларни улгуржи реализация қилишда ҚҚС қандай тартибда ҳисобланади?


ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база реализация қилинаётган товарларнинг қиймати асосида, унга ҚҚСни киритмаган ҳолда белгиланади 

Ушбу холатда корхонамиз хисобрақамига сўм маблағлари тушиб, махсулотни БЮД расмийлаштирган холда экспорт қилиш мумкинми? Бунда ҚҚС ноль ставкада яъни 0% имтиёз қўлланиладими ёки одатий 20% қўлланиладими?


Воситачи комитент топшириғига биноан ўз номидан чел эллик сотиб олувчи билан экспорт шартномасини тузиб, махсулотларни БЮД расмийлаштирган ҳолда экспортга ортиб жўнатиши мумкин.

Корхона шу пайтгача ЯСТга ўтиш учун хабарнома бермаган бўлса, божхона расмийлаштируви хизматини кўрсатувчи корхона ҚҚС тўловчиси ҳисобланадими, бу қандай аниқланади? Агар ҚҚС тўловчиси ҳисобланса, умумбелгиланган солиқ бўйича қайта ҳисоблашни мисоллар ёрдамида тушунтирсангиз.


Ҳа, корхонангиз умумбелгиланган солиқлар тўловчиси сифатида ҚҚСни тўлаши зарур.

ҚҚС тўловчи юридик шахс ҚҚС тўловчи бўлмаган юридик шахсга давал хом ашёсини қайта ишлашга берганда, давал хом ашёсини топшириш накладнойида (юк хатида) ҚҚС кўрсатиладими?


Йўқ, давал хом ашёсини топшириш накладнойида(юк хатида) ҚҚС кўрсатилмайди.

ЯСТ тўловчиси ҳисобланган корхона томонидан қурилиш ишлари хажмидан ЯСТ ва ҚҚС қанақа тартибда тўланади?


ЯСТ тўловчи корхона томонидан ҚҚС фақат қурилиши молиялаштиришнинг марказлаштирилган манбаларини жалб этган ҳолда танлов савдолари асосида амалга оширилаётган объектлар бўйича тўланади.

1) Хизматлар учун норезидент давлатида барча солиқлар тўланган бўлса, бизда ҳам ҚҚС тўланадими ва качон? Хизматларни реализация қилиш жойи, реализация қилиш обороти, ЎзР норезидентидан олинадиган ишлар, хизматларга солиқ солишнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида тушунча беринг. 2) Хизматлар учун ЎзР норезидентларининг доимий муассаса билан боғлиқ бўлмаган даромадларига солиқ солинадими ва қачон?


Агар норезидет томонидан бажарилган ишларни, хизматларни реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси ҳисобланса, уларни реализация қилиш оборотларига ҚҚС солинади.

Қўшилган қиймат солиғини ихтиёрий равишда тўлашга ўтиш қайси фаолият турини амалга оширувчи ягона солиқ тўловчилар учун қулайлик туғдиради? Қандай ташкилотларда ёки ҳолатларда бу ижобий самара бермайди ёки бошқа қандай ноқулайликлари бор?


ҚҚСни ихтиёрий асосда тўлашга СКнинг 199-моддасига мувофиқ ҚҚС солинадиган оборотни амалга оширувчи ЯСТ тўловчилари ўтиши мумкин.

1. Капитал қурилишда марказлаштирилган манбалари деганда кайси маблағлар тушунилади? 2. Қурилиш махсулотларини сотиб олишда тўланган ҚҚС суммаси ҳисобга олинадими? СКнинг 349-моддасига киритилган ўзгартишга асосан ҚҚС қандай тартибда тўланади? 3. Агар махсулотларни ҳақиқатда сотиб олинган нархи танлов комиссиясига таклиф килинган нархларга нисбатан фарқланса бюджетга тўланиши лозим бўлган ҚҚС суммасига қандай таъсир этади? 4. ҚҚС ва ЯСТ тўловчи қурилиш ташкилоти ЯСТни қайси суммадан ва неча фоизда ҳисоблайди? 5. Осиё тараккиёт банки кредити асосида молиялаштириладиган қурилиш ишлари ҚҚСга тортиладими? 6. Танловда нархлар АҚШ долларида таклиф этилган бўлса, лекин ўша махсулотлар миллий валюта сўмда сотиб олинса ҚҚС қанақа тартибда ҳисобланади? 7. СКнинг 349-моддасига киритилган ўзгартишлар Субпудратчи қурилиш ташкилотларига нисбатан тадбиқ этиладими? 8. Мазказлаштирилган манбалари бўлмаган маблағлар ҳисобига амалга оширилган қурилиш ишларидан ҚҚС тўланадими?


Марказлаштирилган манбалар деганда – давлат бюджети маблағлари, бюджетдан ташқари жамғармалар маблағлари, ҳамда Ҳуқумат томонидан жалб этилган бошқа маблағлар тушунилади.