Қандай импорт қилинган асбоб-ускуналарни ҚҚСдан озод қилишади?

23.12.2020

ҚҲТБТда олиб киришда божхона божи ва ҚҚСдан озод этиладиган Ўзбекистонда ишлаб чиқарилмайдиган технологик асбоб-ускуналар рўйхати муҳокама қилинмоқда. Сиз мазкур ҳужжат бўйича ўз таклифларингизни 2021 йил 1 январга қадар беришингиз мумкин.

Рўйхат айни пайтда бундай кўринишга эга:

 

Т/р

ТИФ ТН коди

Товарнинг қисқача номланиши

1.

7304 11 000

7304 22 000,

7304 23 000,

7304 24 000

7304 29

Нефть ёки газ конларини бурғулаш учун айланма, насос/компрессор ва бурғулаш қувурлари

2.

8205 70

Саноатда қўлланилувчи дастгохлар (қисгич)

3.

8401 10 000 0 –

8401 30 000 0

Ядровий реакторлар;

изотопларни ажратиш учун жиҳозлар ва мосламалар

4.

8402 11 000 –

 8402 20 000 9

Буғ ёки бошқа буғ ишлаб чиқарувчи қозонлар; …

буғни қайта иситувчи сув қозонлари

5.

8403 10 100 0

Чўян қуйишдаги марказий иситиш қозонлари

6.

8404 10 000 0 –

8404 20 000 0

8402 ёки 8403 товар позицияли қозонларда фойдаланиладиган қўшимча жиҳозлар…,

буғли сув ёки бошқа кучланишли мосламалар учун конденсаторлар

7.

8405 10 000 0

Газогенераторлар ёки тозалаш мосламаси бор сувли газ генераторлари ёки уларсиз…

8.

8406 10 000 0 –

8406 82 000 0

Сув буғидаги турбиналар ва бошқа буғли турбиналар

9.

8410 11 000 0 –

8410 13 000 0

Гидротурбиналар, сув ғилдираклари ва уларнинг регуляторлари

10.

8411 82 200 1

Турбореактив, турбовинтли двигателлар, газ турбиналари

11.

8412 10 000 –

8412 80 800 0

Двигателлар ва бошқа кучланишли мосламалар

12.

8413 40 000 –

8413 60 800 0,

8413 81-8413 82

Суюқлик насослари харажат ўлчови билан ёки уларсиз; суюқликлар учун мўлжалланган кўтаргичлар

13.

8414 10, 8414 40, 8414 80

Ҳаво ёки вакуум насослари…

14.

8417 10 000 0 –

8417 80 700 0

Горнлар ва саноат ёки лаборатория ўчоқлари…

15.

8418 61 00 – 8418 69 000 (ичимлик суви ёки ичимлик (шарбат)ларни иситиш ва совутиш функциясига эга қуйиш ва тозалаш автоматларидан ташқари)

Электр ёки бошқа турдаги совуткичлар, музлаткичлар ва бошқа совутиш ва музлатиш жиҳозлари, иссиқлик насослари...

16.

8419

(8419 11, 8419 19,

8419 81, 8419 90 ташқари)

Машиналар, электр ва электрсиз исийдиган саноат ва лаборатория жиҳозлари... ҳарорат ўзгариши билан боғлиқ жараёнда материалларга ишлов бериш учун…

17.

8420 10

Каландрлар ёки бошқа валкали машиналар…

18.

8421 11 000 0 –

 8421 39

(8421 12, 8421 23, 8421 31 ва маиший сув фильтрларидан ташқари)

Центрифугалар, шу жумладан, марказдан қочувчи қуритгичлар; суюқлик ва газларни фильтрация қилиш ёки тозалаш учун жиҳозлар ва мосламалар

19.

8422 20 000 –

8422 40 000

Шишалар ёки бошқа идишларни ювиш ва қуритиш жиҳозлари; шишаларни, банкаларни тўлдириш, тиқинлаш, яшикларни ёпиш учун мўлжалланган жиҳозлар…, ўраш ёки жойлаш жиҳозлари...

20.

8423 20 000 0

8423 30 000 0,

8423 82 100 0

Товарларни тортиш учун жиҳозлар, шу жумладан, тортилаётган юк вазни билан ҳаракатга келтириладиган ҳисоблаш ёки назорат машиналари…

21.

8424 30

Металл маҳсулотларини коррозияга тешкириш ускунаси

22.

8427

Паншахасимон илгакли ортгичлар; юк кўтаргич ёки юк ортиш юк тушириш мосламалари билан жиҳозланган юк ортгичлар

23.

8430

Тархни кўчириш, тупроқни зичлаш, чуқурлаштириш ёки бурғулаш машиналари ва бошқа механизмлар,…;

қозиқоёқларни қоқиш ва чиқариш учун жиҳозлар; плугли ва роторли қор тозалагичлар

24.

8434 10 000 0,

8434 20 000 0

Соғиш мосламалари ва аппаратлари, сутга ишлов бериш ва сутни қайта ишлаш жиҳозлари

25.

8436 10 000 0,

8436 80 900 0

Ҳайвон озуқалари тайёрлаш ускуналари

26.

8437 10 000 0,

8437 80 000 0

Уруғ, дон ёки қуруқ дуккакли экинларни тозалаш, навларга ажратиш ёки туксизлантириш машиналари; ун тортиш саноатига оид жиҳозлар...

27.

8438 10 –

8438 80

(8438 80 100 0 дан ташқари)

Озиқ-овқат маҳсулотлари ёки ичимликларни…, молёғи ёки учувчан бўлмаган мойларни олиб ташлаш ёки саноат йўли билан тайёрлаш учун жиҳозлар

28.

8439 10 000 –

8439 30 000 0

Толали целлюлоза материалларидан масса тайёрлаш ёки қоғоз ёки картонга ишлов бериш учун жиҳозлар

29.

8440 10

Муқовалаш учун жиҳозлар, шу жумладан, китоб блокларини тикиш учун жиҳозлар

30.

8441 10 –

 8441 80 000 0

Қоғоз массаси, қоғоз ёки картондан маҳсулот ишлаб чиқариш учун жиҳозлар, шу жумладан, барча турдаги

кесиш машиналари, бошқалар

31.

8442 30 990 0

Ротор лазерли ускуналар

32.

8443 11 000 0 –

8443 19

Босма машиналар…, босиб чиқариш жараёнида қўлланиладиган қўшимча машиналар

33.

8444 00

Сунъий тўқимачилик материалларини экструдирлаш, чўзиш, текстурлаш ёки кесиш учун машиналар

34.

8445

Тўқимачилик толаларини тайёрлаш учун машиналар; тўқимачилик калавасини тўқиш, эшиш ёки чийириш машиналари

ва бошқа жиҳозлар …

35.

8446

Тўқимачилик дастгоҳлари

36.

8447

(8447 90 дан ташқари)

Трикотаж, тўқиш-тикиш машиналари…, тафтинг машиналар

37.

8448 11 000 0,

8448 19 000 0

8444, 8445, 8446 ёки 8447 товар позицияли машиналардан фойдаланиш учун қўшимча жиҳозлар …

38.

8449 00 000 0

Намат ёки фетр ёки нотўқима материалларнинг бичими ёки қисмларини ишлаб чиқариш ёки пардозлаш учун ускуналар;...

шляпалар тайёрлаш учун қолиплар

39.

8451 10 000 0

– 8451 80

Ювиш, тозалаш, сиқиш, қуритиш, дазмоллаш, пресслаш ..., оқартириш, бўяш, аппретирлаш, безаш, калава, матолар ёки тайёр

тўқимачилик маҳсулотларини қоплаш ёки шимдириш учун жиҳозлар …

40.

8452 21 000 0,

8452 29 000 0

Тикув машиналари …

41.

8453 10 000 0 –

8453 80 000 0

Тери ёки пўстин тайёрлаш, ошлаш ёки ишлов бериш учун ёки пойабзал ясаш ёки таъмирлаш учун жиҳозлар …

42.

8454 10 000 0  –

8454 30

Металлсозлик ёки қуймачилик саноатида ишлатиладиган конвертерлар, қуйиш ковши, қуйиш қолипи ва қуйиш машиналари

43.

8455 10 000 0 –

8455 30

Металлпрокат дастгоҳлари ва улар учун валкалар

44.

8456

Лазер нури ёки бошқа ёруғлик ёки фотон нури ёрдамида материални олиб ташлаш йўли билан ҳар қандай материалларга ишлов бериш учун дастгоҳлар …

45.

8457

Металлга ишлов бериш учун ишлов бериш марказлари, бир позицияли ва кўп позицияли агрегат дастгоҳлари

46.

8458

Токарлик … металл кесувчи дастгоҳлар

47.

8459

Металл кесувчи … ташқи ёки ички резьбани пармалаш, йўниб кенгайтириш, фрезировка қилиш учун дастгоҳлар …

48.

8460

Дағал ишлов бериш-силлиқлаш, йўниб кенгайтириш, силлиқлаш, хонинглаш, махсус ишлов бериш, полировка қилиш дастгоҳлари…

49.

8461

Бўйламасига ишлов бериш, ёнламасига ишлов бериш, узайтириш дастгоҳлари…

50.

8462

Металларга буртма қолиплаш, болғалаш ёки қолиплаш орқали ишлов бериш учун… дастгоҳлар

51.

8463

Металларга ёки металлокерамикага материални олиб ташлашсиз ишлов бериш дастгоҳлари…

52.

8464

Тош, сопол, бетонга ишлов бериш учун дастгоҳлар …

53.

8465

Ёғоч, пўкак, суяк, эбонит қаттиқ пластмасса ёки шунга ўхшаш қаттиқ материалларга ишлов бериш учун … дастгоҳлар

54.

8467 19 000 0, 8467 29 850 1

Пневматик ускуналар,

Тўқимачилик саноати ускуналари

55.

8468 10 000 0 –

8468 80 000 0

Паст ҳароратли кавшарлаш, юқори ҳароратли кавшарлаш ёки пайвандлаш учун жиҳозлар ва аппаратлар …

56.

8474 10 000 0 –

8474 80

Тупроқ, тош, рудаларни майдалаш, қориштириш, аралаштириш ёки турларга ажратиш, ғалвирдан ўтказиш, сепарация қилиш, ювиш учун жиҳозлар…

57.

8475 10 000 0 –

8475 29 000 0

Электр ёки электрон лампалар, трубкалар ёки электрон нурли трубкаларни йиғиш учун машиналар…

58.

8477 10 000 0 –

8477 80

Резина ёки пластмассага ишлов бериш ёки шу материаллардан маҳсулот ишлаб чиқариш учун жиҳозлар…

59.

8479 20 000 0 –

8479 89 600 9,

8479 89 970 9

Индивидуал функцияларга эга машиналар ва механик мосламалар…

60.

8480

Қолиплар (пресс форма)

61.

8502 13 200 0

Қуввати 375 кВа дан юқори ва 750 кВа дан паст бўлган электрогенератор мосламаси…

62.

8508 60 000 0

(ишлаб чиқариш жойларида чангларни йиғиш учун фойдаланиладиган чангюткичлар)

Бошқа чангюткичлар (маиший чангюткичлардан ташқари)

63.

8514 10  –

8514 40 000 0

Саноат ёки лаборатория электр ўчоқлари ва камералари …

64.

8515 21 –

8515 80

Электр, лазер ёки бошқа ёруғлик ёки фотон ёрдамида… паст ҳароратли кавшарлаш ёки юқори ҳароратли кавшарлаш ёки пайвандлаш учун машиналар ва аппаратлар

65.

8543 10 000 0,

8543 30 000 0

Зарралар тезлаткичлари, гальваник қоплаш, электролиз ёки электрофорез учун машина ва аппаратуралар

66.

8601

Ташқи электр манбаидан ёки аккумулятор манбаидан фойдаланиладиган темир йўл локомотивлари

67.

8604 00 000 0

Темир йўлларга ремонт ёки техник ёрдам учун мўлжалланган бошқа ўзи юрар ва ўзи юрмайдиган транспорт воситалари (масалан, мастер вагонлар, кранлар, шпал терадиган машиналар, назорат ўлчагичли вагонлар ва йўлларни назорат қилувчи транспорт воситалари)

68.

8605 00 000 0

Темирйўл вагонлари, ўзи юрмайдиган йўловчи, багаж, почта вагонлари ва бошқа ўзи юрмайдиган махсус темирйўл вагонлари (8604 товар позициясига кирадиганлардан ташқари)

69.

8606 10 000 0,

8606 30 000 0

Барча турдаги цистерна вагонлари; ўзи юк туширадиган вагонлар, 8606 10 товар позициясига кирадиганлардан ташқари..

70

8704 10 102 0
(тоғ-кон металлургиясида қўлланиладиган техникалар)

Юк ташиш ва махсус мақсадларга мўлжалланган моторли транспорт воситалари

71.

8709 11 – 8709 19

Заводлар, омборлар, бандаргоҳлар ёки аэропортларда юкларни қисқа масофаларга ташишда фойдаланиладиган саноат мақсадларига мўлжалланган, ўзи юрар, кўтариш ёки юк ортиш мосламалари билан жиҳозланмаган транспорт воситалари

72.

8905 10 900 0

Бошқа ер қазийдиган мосламалар

73.

9011 10 900 0,

9011 80 000 0

Мураккаб оптика микроскоплари, микрофотосъёмкалар учун микроскоплар билан бирга ...

74.

9013 20 000 0

Лазер ёрдамида материалларга ишлав бериш ускунаси

75.

9018 (9018 31 – 9018 39,  9018 49 100 0, 9018 90 100 0, 9018 90 500 1 дан ташқари)

Тиббиётда, жарроҳликда қўлланиладиган асбоблар ва мосламалар…

76.

9022 12 000 0,

9022 29 000 0

Рентген, альфа-, бета- ёки гамма нурларидан фойдаланишга асосланган аппаратура…, бошқалар

77.

9024 10 –

9024 80

Қаттиқлик, пишиқлик, сиқилиш, қайишқоқлик ёки бошқа механик хусусиятлар ва материалларни синаб кўриш

учун машиналар ва мосламалар…

78.

9026 10 –

 9026 80

Суюқлик ёки газларнинг сарфланиши, даражаси, босими ва бошқа ўзгарувчан характеристикаларини ўлчаш учун асбоблар ва аппаратура…

79.

9027 10 –

 9027 80

Физикавий ва кимёвий таҳлил учун асбоблар ва аппаратура…

80.

9030 10 000 0 –

 9030 89

Осциллоскоплар, таҳлил қилувчи спектр, электр ҳажмини ўлчаш ёки назорат қилиш учун бошқа асбоблар ва аппаратура…

81.

9031 10 000 0 –

 9031 80

Ўлчов ёки назорат асбоблари, мосламалар ва машиналар…

Чтобы получать новости от Buxgalter.uz первыми, подписывайтесь на Telegram-канал