СЧЕТЛАР РЕЖАСИ

I ҚИСМ. УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР

I БЎЛИМ. АСОСИЙ ВОСИТАЛАР, НОМОДДИЙ ВА БОШҚА УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР

 

Счётлар т/р

Счётлар номи

Счётлар тури

 

0100 АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0110

Ер

 

0111

Ерни ободонлаштириш

 

0112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ободонлаштириш

 

0120

Бинолар, иншоотлар ва узатувчи мосламалар

 

0130

Машина ва асбоб-ускуналар

 

0140

Мебель ва офис жиҳозлари

 

0150

Компьютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникаси

 

0160

Транспорт воситалари

 

0170

Ишчи ва маҳсулдор ҳайвонлар

 

0180

Кўп йиллик ўсимликлар

 

0190

Бошқа асосий воситалар

 

0199

Консервация қилинган асосий воситалар

 

 

0200 АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ ЭСКИРИШИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

КА

0211

Ерни ободонлаштиришнинг эскириши

 

0212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ободонлаштиришнинг эскириши

 

0220

Бино, иншоот ва узатувчи мосламаларнинг эскириши

 

0230

Машина ва асбоб-ускуналарнинг эскириши

 

0240

Мебель ва офис жиҳозларининг эскириши

 

0250

Компьютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникасининг эскириши

 

0260

Транспорт воситаларининг эскириши

 

0270

Ишчи ҳайвонларнинг эскириши

 

0280

Кўп йиллик ўсимликларнинг эскириши

 

0290

Бошқа асосий воситаларнинг эскириши

 

0299

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларнинг эскириши

 

 

0300 МОЛИЯВИЙ ИЖАРА ШАРТНОМАСИ БЎЙИЧА ОЛИНГАН АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0310

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситалар (АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи таҳриридаги сатр)

 

 

0400 НОМОДДИЙ АКТИВЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0410

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хау

 

0420

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналари

 

0430

Дастурий таъминот

 

0440

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқлари

 

0450

Ташкилий харажатлар (АВ 30.05.2017 й. 1181-3-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғига мувофиқ 0450 счёт чиқариб ташланган)

 

0460

Франчайз

 

0470

Муаллифлик ҳуқуқлари

 

0480

Гудвилл

 

0490

Бошқа номоддий активлар

 

 

0500 НОМОДДИЙ АКТИВЛАР АМОРТИЗАЦИЯСИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

КА

0510

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаунинг амортизацияси

 

0520

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарининг амортизацияси

 

0530

Дастурий таъминотнинг амортизацияси

 

0540

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг амортизацияси 

 

0550

Ташкилий харажатларнинг амортизацияси (АВ 30.05.2017 й. 1181-3-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғига мувофиқ 0550 счёт чиқариб ташланган)

 

0560

Франчайзинг амортизацияси

 

0570

Муаллифлик ҳуқуқларининг амортизацияси

 

0590

Бошқа номоддий активларнинг амортизацияси

 

 

0600 УЗОҚ МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0610

Қимматли қоғозлар

 

0620

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар

 

0630

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар

 

0640

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар

 

0690

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар

 

 

0700 ЎРНАТИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0710

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар – маҳаллий

 

0720

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар – хорижий

 

 

0800 КАПИТАЛ ҚУЙИЛМАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0810

Тугалланмаган қурилиш

 

0820

Асосий воситаларни харид қилиш

 

0830

Номоддий активларни харид қилиш

 

0840

Асосий подани ташкил қилиш

 

0850

Ерни ободонлаштиришга капитал қўйилмалар

 

0860

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларга капитал қўйилмалар

 

0890

Бошқа капитал қўйилмалар

 

 

0900 УЗОҚ МУДДАТЛИ ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ ВА КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

0910

Олинган векселлар

 

0920

Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар

 

0930

Ходимларнинг узоқ муддатли қарзлари

 

0940

Бошқа узоқ муддатли дебиторлик қарзлари

 

0950

Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи

 

0960

Дисконт (чегирма)лар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар

 

0990

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар

 

II ҚИСМ. ЖОРИЙ АКТИВЛАР

II БЎЛИМ. ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР

 

 

1000 МАТЕРИАЛЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

1010

Хом ашё ва материаллар

 

1020

Сотиб олинган ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар

 

1030

Ёқилғилар

 

1040

Эҳтиёт қисмлар

 

1050

Қурилиш материаллари

 

1060

Идиш ва идишбоп материаллар

 

1070

Четга қайта ишлаш учун берилган материаллар

 

1080

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари

 

1090

Бошқа материаллар

 

 

1100 ЎСТИРИШДАГИ ВА БОҚУВДАГИ ҲАЙВОНЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

1110

Ўстиришдаги ҳайвонлар

 

1120

Бўрдоқидаги ҳайвонлар

 

1200

   

1300

   

1400

   

 

1500 МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ХАРИД ҚИЛИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

1510

Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш

 

 

1600 МАТЕРИАЛЛАР ҚИЙМАТИДАГИ ФАРҚЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

1610

Материаллар қийматидаги фарқлар

 

1700

   

1800

   

1900

   

 

2000 АСОСИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2010

Асосий ишлаб чиқариш

 

 

2100 ЎЗИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ЯРИМ ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

 

2110

Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар

 

2200

   

 

2300 ЁРДАМЧИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2310

Ёрдамчи ишлаб чиқариш

 

2400

   

 

2500 УМУМИШЛАБЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2510

Умумишлабчиқариш харажатлари

 

 

2600 ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ЯРОҚСИЗ МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2610

Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулотлар

 

 

2700 ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ ХЎЖАЛИКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2710

Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар

 

 

2800 ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2810

Омбордаги тайёр маҳсулотлар

 

2820

Кўргазмадаги тайёр маҳсулотлар

 

2830

Комиссияга берилган тайёр маҳсулотлар

 

 

2900 ТОВАРЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

2910

Омбордаги товарлар

 

2920

Чакана савдодаги товарлар

 

2930

Кўргазмадаги товарлар

 

2940

Прокатдаги буюмлар

 

2950

Товарлар билан банд ва бўш идишлар

 

2960

Комиссияга берилган товарлар

 

2970

Йўлдаги товарлар

 

2980

Савдо устамаси

КА

2990

Бошқа товарлар

 

III БЎЛИМ. КЕЛГУСИ ДАВР ХАРАЖАТЛАРИ ВА КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАР – ЖОРИЙ ҚИСМИ

 

3000

   

 

3100 КЕЛГУСИ ДАВР ХАРАЖАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

3110

Олдиндан тўланган оператив ижара ҳақи

 

3120

Олдиндан тўланган хизмат ҳақи

 

3190

Бошқа келгуси давр харажатлари

 

 

3200 КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

3210

Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи

 

3220

Дисконт (чегирма)лар бўйича кечиктирилган харажатлар

 

3290

Бошқа кечиктирилган харажатлар

 

3300

   

3400

   

3500

   

3600

   

3700

   

3800

   

3900

   

IV БЎЛИМ. ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР – ЖОРИЙ ҚИСМИ

 

 

4000 ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР

А

4010

Харидорлар ва буюртмачилардан олинадиган счётлар

 

4020

Олинган векселлар

 

 

4100 АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР

А

4110

Ажратилган бўлинмалардан олинадиган счётлар

 

4120

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларидан олинадиган счётлар

 

 

4200 ХОДИМЛАРГА БЕРИЛГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4210

Меҳнат ҳақи бўйича берилган бўнаклар

 

4220

Хизмат сафарларига берилган бўнаклар

 

4230

Умумхўжалик харажатлари учун берилган бўнаклар

 

4290

Ходимларга берилган бошқа бўнаклар

 

 

4300 МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА БЕРИЛГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4310

ТМҚлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар

 

4320

Узоқ муддатли активлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар

 

4330

Бошқа берилган бўнаклар

 

 

4400 БЮДЖЕТГА БЎНАК ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4410

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (турлари бўйича)

 

 

4500 МАҚСАДЛИ ДАВЛАТ ЖАМҒАРМАЛАРИГА ВА СУҒУРТАЛАР БЎЙИЧА БЎНАК ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4510

Суғурталар бўйича бўнак тўловлари

 

4520

Мақсадли давлат жамғармаларига бўнак тўловлари

 

 

4600 УСТАВ КАПИТАЛИГА ТАЪСИСЧИЛАРНИНГ УЛУШЛАРИ БЎЙИЧА ҚАРЗИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4610

Устав капиталига таъсисчиларнинг улушлари бўйича қарзи

 

 

4700 ХОДИМЛАРНИНГ БОШҚА ОПЕРАЦИЯЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4710

Кредитга сотилган товарлар бўйича ходимларнинг қарзи

 

4720

Берилган қарзлар бўйича ходимларнинг қарзи

 

4730

Моддий зарарни қоплаш бўйича ходимларнинг қарзи

 

4790

Ходимларнинг бошқа қарзлари

 

 

4800 ТУРЛИ ДЕБИТОРЛАР ҚАРЗЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

4810

Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар – жорий қисм

 

4820

Оператив ижара бўйича олинадиган тўловлар

 

4830

Олинадиган фоизлар

 

4840

Олинадиган дивидендлар

 

4850

Олинадиган роялти

 

4860

Даъволар бўйича олинадиган счётлар

 

4890

Бошқа дебиторлар қарзлари

 

 

4900 ДАРГУМОН ҚАРЗЛАР БЎЙИЧА РЕЗЕРВНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

КА

4910

Даргумон қарзлар бўйича резерв

 

V БЎЛИМ. ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ, ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА БОШҚА ЖОРИЙ АКТИВЛАР

 

 

5000 КАССАДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5010

Миллий валютадаги пул маблағлари

 

5020

Чет эл валютасидаги пул маблағлари

 

 

5100 ҲИСОБ-КИТОБ СЧЁТИДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5110

Ҳисоб-китоб счёти

 

 

5200 ЧЕТ ЭЛ ВАЛЮТАСИДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5210

Мамлакат ичидаги валюта счётлари

 

5220

Чет элдаги валюта счётлари

 

5300

   

5400

   

 

5500 БАНКДАГИ МАХСУС СЧЁТЛАРДАГИ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

 

5510

Аккредитивлар

·

5520

Чек дафтарчалари

·

5530

Бошқа махсус счётлар

·

 

5600 ПУЛ ЭКВИВАЛЕНТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5610

Пул эквивалентлари (турлари бўйича)

·

 

5700 ЙЎЛДАГИ ПУЛ МАБЛАҒ (ЎТКАЗМА)ЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5710

Йўлдаги пул маблағ (ўтказма)лари

·

 

5800 ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5810

Қимматли·қоғозлар

·

5830

Берилган·қисқа муддатли қарзлар

·

5890

Бошқа жорий инвестициялар

·

 

5900 КАМОМАДЛАР ВА·ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ БУЗИЛИШИДАН ЙЎҚОТИШЛАР ВА БОШҚА ЖОРИЙ АКТИВЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

А

5910

Камомадлар ва·қийматликларнинг бузилишидан йўқотишлар

·

5920

Бошқа жорий активлар

·

III ҚИСМ. МАЖБУРИЯТЛАР

VI БЎЛИМ. ЖОРИЙ МАЖБУРИЯТЛАР

 

 

6000 МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА ТЎЛАНАДИГАН СЧЁТЛАР

П

6010

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар

 

6020

Берилган векселлар

 

 

6100 АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА ТЎЛАНАДИГАН СЧЁТЛАР

П

6110

Ажратилган бўлинмаларга тўланадиган счётлар

 

6120

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига тўланадиган счётлар

 

 

6200 КЕЧИКТИРИЛГАН МАЖБУРИЯТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6210

Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар

 

6220

Мукофот (устама)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар

 

6230

Бошқа кечиктирилган даромадлар

 

6240

Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар

 

6250

Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича мажбуриятлар

 

6290

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар

 

 

6300 ОЛИНГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6310

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар

 

6320

Акцияга обуначилардан олинган бўнаклар

 

6390

Бошқа олинган бўнаклар

 

 

6400 БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6410

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (турлари бўйича)

 

 

6500 СУҒУРТА ВА МАҚСАДЛИ ДАВЛАТ ЖАМҒАРМАЛАРИГА ТЎЛОВЛАР БЎЙИЧА ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6510

Суғурта бўйича тўловлар

 

6520

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар

 

 

6600 ТАЪСИСЧИЛАРГА БЎЛГАН ҚАРЗНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6610

Тўланадиган дивидендлар

 

6620

Чиқиб кетаётган таъсисчиларга улушлари бўйича қарз

 

6630

Устав капиталини кўпайтириш бўйича муассисларнинг улушлари

 

 

6700 МЕҲНАТ ҲАҚИ БЎЙИЧА ХОДИМ БИЛАН ҲИСОБЛАШИШЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6710

Меҳнат ҳақи бўйича ходим билан ҳисоблашишлар

 

6720

Депонентланган иш ҳақи

 

 

6800 ҚИСҚА МУДДАТЛИ КРЕДИТЛАР ВА ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6810

Қисқа муддатли банк кредитлари

 

6820

Қисқа муддатли қарзлар

 

6830

Тўланадиган облигациялар

 

6840

Тўланадиган векселлар

 

 

6900 ТУРЛИ КРЕДИТОРЛАРГА БЎЛГАН ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

6910

Тўланадиган оператив ижара

 

6920

Ҳисобланган фоизлар

 

6930

Роялти бўйича қарз

 

6940

Кафолатлар бўйича қарз

 

6950

Узоқ муддатли мажбуриятлар – жорий қисми

 

6960

Даъволар бўйича тўланадиган счётлар

 

6970

Ҳисобдор шахсларга бўлган қарз

 

6990

Бошқа мажбуриятлар

 

VII БЎЛИМ. УЗОҚ МУДДАТЛИ МАЖБУРИЯТЛАР

 

 

7000·МОЛ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАР ВА ПУДРАТЧИЛАРГА ТЎЛАНАДИГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ СЧЁТЛАР

П

7010

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар

 

7020

Берилган векселлар

 

 

7100 АЖРАТИЛГАН БЎЛИНМАЛАР, ШЎЪБА ВА ҚАРАМ ХЎЖАЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА БЎЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ ҚАРЗ

П

7110

Ажратилган бўлинмаларга бўлган узоқ муддатли қарз

 

7120

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига бўлган узоқ муддатли қарз

 

 

7200 КЕЧИКТИРИЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ МАЖБУРИЯТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

7210

Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар

 

7220

Мукофот (устама)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар

 

7230

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар

 

7240

Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар

 

7250

Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар

 

7290

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар

 

 

7300 ХАРИДОРЛАР ВА БУЮРТМАЧИЛАРДАН ОЛИНГАН БЎНАКЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

7310

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар

 

7400

   

7500

   

7600

   

7700

   

 

7800 УЗОҚ МУДДАТЛИ КРЕДИТЛАР ВА ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

7810

Узоқ муддатли банк кредитлари

 

7820

Узоқ муддатли қарзлар

 

7830

Тўланадиган облигациялар

 

7840

Тўланадиган векселлар

 

 

7900 ТУРЛИ КРЕДИТОРЛАРГА БЎЛГАН УЗОҚ МУДДАТЛИ ҚАРЗЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

7910

Тўланадиган молиявий ижара

 

7920

Турли кредиторларга бўлган бошқа узоқ муддатли қарзлар

 

IV ҚИСМ. ХУСУСИЙ КАПИТАЛ

VIII БЎЛИМ. КАПИТАЛ, ТАҚСИМЛАНМАГАН ФОЙДА ВА РЕЗЕРВЛАР

 

8000

   

8100

   

8200

   

 

8300 УСТАВ КАПИТАЛИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

8310

Оддий акциялар

 

8320

Имтиёзли акциялар

 

8330

Пай ва улушлар

 

 

8400 ҚЎШИЛГАН КАПИТАЛНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

8410

Эмиссия даромади

 

8420

Устав капиталини шакллантиришдаги курс фарқи

 

 

8500 РЕЗЕРВ КАПИТАЛИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

П

8510

Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар

 

8520

Резерв капитали (фонди)

 

8530

Текинга олинган мулк

 

 

8600 СОТИБ ОЛИНГАН ХУСУСИЙ АКЦИЯЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

КП

8610

Сотиб олинган хусусий акциялар – оддий

 

8620

Сотиб олинган хусусий акциялар – имтиёзли

 

8700

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар)ни ҳисобга олувчи счётлар

 

8710

Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарари)

 

8720

Жамғарилган фойда (қопланмаган зарар)

 

8800

Мақсадли тушумларни ҳисобга олувчи счётлар

 

8810

Грантлар

 

8820

Субсидиялар

 

8830

Аъзолик бадаллари

 

8840

Мақсадли фойдаланадиган солиқ имтиёзлари

 

8890

Бошқа мақсадли тушумлар

 

8900

Келгуси харажатлар ва тўловлар резервларини ҳисобга олувчи счётлар

 

8910

Келгуси харажатлар ва тўловлар резервлари

 

V ҚИСМ. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ИШЛАТИЛИШИ

IX БЎЛИМ. ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР

 

 

9000 АСОСИЙ (ОПЕРАЦИОН) ФАОЛИЯТНИНГ ДАРОМАДЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9010

Тайёр маҳсулотларни сотишдан даромадлар

 

9020

Товарларни сотишдан даромадлар

 

9030

Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар

 

9040

Сотилган товарларнинг қайтиши

 

9050

Харидорлар ва буюртмачиларга берилган чегирмалар

 

 

9100 СОТИЛГАН МАҲСУЛОТ (ТОВАР, ИШ, ХИЗМАТ)ЛАРНИНГ ТАННАРХИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9110

Сотилган тайёр маҳсулотларнинг таннархи

 

9120

Сотилган товарларнинг таннархи

 

9130

Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларнинг таннархи

 

9140

Даврий ҳисобда ТМЗ сотиб олиш/харид қилиш

 

9150

Даврий ҳисобда ТМЗ бўйича тузатишлар

 

 

9200 АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ВА БОШҚА АКТИВЛАРНИНГ ЧИҚИБ КЕТИШИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9210

Асосий воситаларнинг чиқиб кетиши

 

9220

Бошқа активларнинг чиқиб кетиши

 

 

9300 АСОСИЙ ФАОЛИЯТНИНГ БОШҚА ДАРОМАДЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9310

Асосий воситаларнинг чиқиб кетишидан фойда

 

9320

Бошқа активларнинг чиқиб кетишидан фойда

 

9330

Ундирилган жарима, пеня ва устамалар

 

9340

Ўтган йиллар фойдалари

 

9350

Оператив ижарадан даромадлар

 

9360

Кредитор ва депонент қарзларни ҳисобдан чиқаришдан даромадлар

 

9370

Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар даромадлари

 

9380

Текин қайтарилмайдиган молиявий ёрдам

 

9390

Бошқа операцион даромадлар

 

 

9400 ДАВР ХАРАЖАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9410

Сотиш харажатлари

 

9420

Маъмурий харажатлар

 

9430

Бошқа операцион харажатлар

 

9440

Келгусида солиқ солинадиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари (АВ 30.05.2017 й. 1181-3-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғига мувофиқ 9440 счёт чиқариб ташланган)

 

 

9500 МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТ ДАРОМАДЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9510

Роялти кўринишидаги даромадлар

 

9520

Дивидендлар кўринишидаги даромадлар

 

9530

Фоизлар кўринишидаги даромадлар

 

9540

Валюталар курслари фарқидан даромадлар

 

9550

Молиявий ижарадан даромадлар

 

9560

Қимматли коғозларни қайта баҳолашдан даромадлар

 

9590

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

 

 

9600 МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТ БЎЙИЧА ХАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9610

Фоизлар кўринишидаги харажатлар

 

9620

Валюталар курслари фарқидан зарарлар

 

9630

Қимматли қоғозларни чиқариш ва тарқатиш бўйича харажатлар

 

9690

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

 

 

9700 ФАВҚУЛОДДАГИ ФОЙДА (ЗАРАР)ЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9710

Фавқулоддаги фойдалар

 

9720

Фавқулоддаги зарарлар

 

 

9800 СОЛИҚЛАР ВА БОШҚА МАЖБУРИЙ ТЎЛОВЛАРНИ ТЎЛАШ УЧУН ФОЙДАНИНГ ИШЛАТИЛИШИНИ ҲИСОБГА ОЛУВЧИ СЧЁТЛАР

Т

9810

Фойда солиғи бўйича харажатлар

 

9820

Фойдадан ҳисобланган бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича харажатлар

 

9900

Якуний молиявий натижани ҳисобга олувчи счётлар

 

9910

Якуний молиявий натижа

 

VI ҚИСМ. БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАР

 

001

Оператив ижарага олинган асосий воситалар

БТ

002

Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар

БТ

003

Қайта ишловга қабул қилинган материаллар

БТ

004

Комиссияга қабул қилинган товарлар

БТ

005

Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар

БТ

006

Қатъий ҳисобот варақлари

БТ

007

Тўлашга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ўтказилиб ҳисобдан чиқарилган қарзи

БТ

008

Мажбуриятлар ва тўловларни таъминлаш – олинган

БТ

009

Мажбуриятлар ва тўловларни таъминлаш – берилган

БТ

010

Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар

БТ

011

Ссуда шартномаси бўйича олинган мулк

БТ

012

Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар

БТ

013

Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича)

БТ

014

Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари

БТ

015

Оддий ширкат шартномаси (биргаликдаги фаолият) бўйича олинган мол-мулк

3

016

Фойдаланиш ҳуқуқида олинган номоддий активлар

3