• beta

Жавоб берамиз

Муассислар билан ҳисоб-китобларнинг ҳисоби

Таъсисчилар киритган улушларининг бир қисмини пул кўришида эмас, товар моддий захиралари кўринишида қайтариб бериш мумкинми?


Ҳа, Жамият иштирокчилари улушларининг қиймати уларнинг розилиги билан пул, товар-моддий захиралар ва бошка активлар кўринишида ёки худди шундай қийматдаги мол-мулкнинг асли ҳолида берилиши мумкин.

Жисмоний ва юридик шахс бўлган таъсисчига устав фондидаги 100% улуши ёки улушининг бир қисми мол-мулк билан қайтарилганда қандай солиқ мажбуриятлари юзага келади?


Таъсисчи жамият иштирокчилари таркибидан чиқишида, вазиятга қараб, дивиденд солиғи тўлаш мажбурияти, фойда солиғига тортиладиган даромад, ҚҚС солинадиган оборот юзага келиши мумкин

1.Таъсисчига устав фонди камайиши ҳисобга кўчмас мулк берилганда қандай солиқлар юзага келади? 2.Ушбу оборот ҚҚС оборотига кирадими?


Таъсисчига мол-мулк берилиши фойда солиғи солинадиган базага таъсир кўрсатиши мумкин. Ундан ташқари, сизнинг ҳолатингизда мулкни таъсисчига бериш ҚҚС солинадиган реализация қилиш обороти деб ҳисобланади.

Ушбу ҳолатда қандай бухгалтерия ўтказмалари берилади ва қандай солиқ оқибатлари юзага келади?


Ходим ёки таъсисчи корхона манфаатларида қилган харажатларини қоплаб бериш мумкин (ФКнинг 47-боби). Лекин, харажатларни бу тарзда амалга ошириш ҳар томонлама асосаланган бўлиши лозим.

"Текстиль" МЧЖ ҳисобракамидан "Насаф" футбол клуби ҳисобракамига унинг харажатларларини молиялаштириш учун ўтказиб берилган маблағ дивиденд солиғига тортиладими?


Футбол клубига пул маблағлари ниманинг ҳисобидан (таъсисчиларга тўланадиган дивидендлар ёки жамият ҳисобидан) ўтказилишига қараб, тўлов манбаида солиқ ушлаб қолиш мажбурияти юзага келиши ёки келмаслиги мумкин. 

Ушбу вазиятда таъсисчига қандай қийматда пул маблағи қайтарилиши лозим?


Жамиятдан чиқиб кетаётган таъсисчига унинг улушининг жамият молиявий ҳисоботи (баланс) маълумотлари асосида аниқланадиган ҳақиқий қиймати қайтарилади. Бунинг учун аввал жамият соф активларининг миқдорини ҳисоблаб чиқариш лозим.

Устав капиталини шакллантириш бухгалтерия ҳисобида қандай ўтказмалар билан акс эттирилади?


Чет эл валютасида амалга ошириладиган операцияларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш  Адлия вазирлигида 2004 йил 17 сентябрда 1411-сон билан рўйхатга олинган Низомга мувофиқ амалга оширилади

1.Ускуна учун қарздорликни талаб қилиш ҳуқуқини таъсисчига ўтказиш қандай хужжатлар билан ва қай тартибда расмийлаштирилса тўғри бўлади? 2.Агар таъсисчи тўлаб берган чет эл валютасида маблағни таъсисчи корхона ҳисобига воз кечса қандай солиқ оқибатлари юзага келади? 3.Агар тўлаб берилган чет эл валютасидаги маблағни берилиши карз шартномаси асосида расмийлаштирилган бўлса ушбу сумма кейинчалик Устав фондига йуналтирилиши мумкинми? 4.Чет эл валютасида берилган валюта қийматидаги қарз қай тартибда қайта баҳолаб борилади? 5.Янги технологик ускуна бўйича қандай имтиёзлар мавжуд?


Кредитор қарзни талаб қилиш ҳуқуқини битим бўйича бошқа шахсга ўтказиши мумкин. Кредитор қарздор корхона фойдасига қарзни талаб қилиш ҳуқуқидан воз кечиши ёки қарз суммасини устав фондидаги улушини оширишга йўналтириш ҳуқуқига эга.

1.Жамият таъсисчиларининг жамиятдаги улушлари тенг бўлмаган тақдирда улар ўзаро балансдаги барча мол-мулкларни тенг бўлишга қарор қилиши мумкинми? 2.Агар улар жамият тўғрисидаги қонуннинг 52-53-моддаларига асосан жамият мол-мулкини тенг бўлиб чиқариб кетсалар қайси корхона ёки таъсисчиларга қандай солиқ оқибатлари юзага келади?


Жамият таъсисчилари жамият мол-мулкини ўз улушларига мутаносиб равишда эмас, тенг миқдорда бўлиб олишга қарор қилишлари ман этилмаган. Лекин бу ҳолда солиқ тўлаш мажбуриятлари юзага келиши мумкин.

2017 йил якуни билан олинган соф фойда юридик шахс (таъсисчи)га ўтказилганда солиқ тўланадими ва бунда қайси турдаги солиқ ҳисоботи топширилади?


Ҳисобланган дивидендлардан тўлов манбаида 10 фоиз ставкада солиқ ушлаб қолинади. 

1. Хорижлик таъсисчининг жамият устав фондидаги улуши Ўзбекистонлик таъсисчига (жисмоний шахсга) ўтишини улар орасидаги ўзаро шартнома билан расмийлаштирса бўладими? 2. Хорижлик таъсисчининг жамият устав фондидаги улуши Ўзбекистонлик таъстсчи жисмоний шахсга ўтганида қандай солиқ оқибатлари юзага келади?


Қонун ҳужжатларига асосан, жамият иштирокчилари устав фондидаги ўз улушидан бошқа шахслар фойдасига воз кечиши мумкин. Бундай битимлар оддий ёзма шаклда тузилади. Жамиятда солиқ оқибатлари юзага келмайди. Битим иштирокчилари бўлган шахсларда солиқ тўлаш мажбурияти юзага келиши мумкин.

2018 йил 01 январь ҳолатига мавжуд тақсимланмаган фойдани (8710-счётда йиғилган) улушдорлар ўртасида тақсимлаш мумкинми ва бу қандай расмийлаштирилади? Дивиденд солиғини 8710-счётда йиғилган суммадан ҳисоблаб бюджетга ўтказса бўладими?


Йиллар давомида жамланиб келган фойдани улушдорлар ўртасида тақсимлаш мумкин. Дивиден солиғи жамланган (тақсимланмаган) фойдадан эмас, дивиденд тарзидан тақсимланган фойдадан тўланади.

 

Корхонага иккинчи таъсисчини кириб келиши сабабли Устав фонди оширилиши бухгалтерия ҳисобида қандай акс эттирилади?


Устав капиталининг ҳолати ва ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун 8330 "Пай ва улушлар" счёти мўлжалланган.

С қўшма корхона асосий воситани қайси суммада ва қийматда А ташкилотнинг улуши сифатида кирим қилади?


С қўшма корхона ўзига тегишли мулкни ўзи белгилаган қийматда топширади, башарти ускунасининг ушбу қиймати С фирмаси таъсисчилари умумий йиғилишининг барча иштирокчилари томонидан бир овоздан қабул қилинса

Таъсисчи жамиятнинг устав фондидаги ўз улушини бино-иншоот, дастгоҳ ва инвентарь билан олса, ҚҚС ва ягона солиқ тўлови тўланиши лозимми? Агар тўлаши лозим бўлса, солиқ солиш объекти нима ҳисобланади?


Таъсисчи муассислар таркибидан чиққанда унга дастлабки ҳисса доирасида берилган мол-мулк ҚҚС бўйича солиқ солиш объекти ҳисобланмайди.