• beta

Жавоб берамиз

ҚҚС

Корхонада ҚҚС ҳисоб-китобининг 2-иловаси 0411 ва 0412-сатрлари қандай тўлдирилади? Юқоридаги шартли мисол билан тушунтириб беришингизни сўраймиз.


Сизда экспорт ҳар хил валютада амалга оширилганлиги сабабли, ҚҚС ҳисоботи 2 иловасининг изоҳ қисмида (жадвалдан пастда) кўрсатилгандай, 0411 ва 0412 сатрлар сўмда тўлдирилади.

Харидорга ҳисоб-маълумотнома расмийлаштириб берилганда олинадиган тўловга ҚҚС ҳисобланадими ёки имтиёз борми?


Сиз тўлдириб бераётган ҳисоб-маълумотномаси учун тўлов қўшилган қиймат солиғига тортилмайди.

Корхонамиз кўрилган зарар суммасини шартнома шартларига кўра мижоздан ундирганида, ушбу сумма ҚҚСга тортиладими?


Йук, корхона кўрилган зарар суммасини шартнома шартларига кўра мижоздан ундирганида, ушбу сумма ҚҚСга тортилмайди.

Китоб маҳсулотлари (асосан чет эл адабиёти наъмуналари) савдоси билан шуғулланганда қўшилган қиймат солиғидан имтиёзлар мавжудми?


Ҳа, босма маҳсулотларни реализация қилиш бўйича оборот қўшилган қиймат солиғидан озод қилинади.

ҚҚС тўловчиси бўлган юридик шахс ўзга жамиятнинг устав фондидаги ўз улушни сотиши ҚҚСга тортиладими?


Йўқ, юридик шахс ўзга жамиятнинг устав фондидаги ўз улушни сотиши ҚҚСга тортилмайди.

Ҳисобварак-фактураларнинг реквизит қисми томонларга хизмат кўрсатувчи банкларни ва банкдаги ҳисоб рақамларни ҳам кўрсатиб тўлдирилса, қонун бузилиши ҳолати келиб чиқмайдими?


Йук, ҳисобварак-фактураларнинг реквизит қисми томонларга хизмат кўрсатувчи банкларни ва банкдаги ҳисоб рақамларни ҳам кўрсатиб тўлдирилса, қонун бузилиши ҳолати келиб чиқмайди.

Бошқа давлат фуқароси бўлган норезидентга чет эл валютасига товарлар сотишда ҚҚС бўйича ноль ставкасини қўллаш мумкинми?

Товарлар таннархдан паст нархда сотилганда сотиш нархи ва таннарх ўртасидаги фарк суммадан ҚҚС тўланадими? Тўланса ушбу сумма ҚҚС солиқ ҳисоботининг қайси сатрида акс эттирилади?


Ҳа, товарлар таннархидан ёки товарлар олинган нархдан паст нархларда реализация қилинган тақдирда солиқ солиш мақсадлари учун солиқ солинадиган база товарларнинг таннархидан ёки товарлар олинган нархдан келиб чиқиб белгиланади. (2 абзац, 204- модда, СК).

Ўзтўқимачиликсаноат" уюшмасига аъзо корхона уз эхитёжига божхона туловлари буйича 2018 йил 2 февралдаги Ф-5194-сонли фармойиш 1-иловасида келтирилган руйхатдаги хом ашё ва материал импорт килганида, импорт чогида туланмаган ККС ни хисобга олишга хаклими? мисол учун. 1Вискозные нити 5403410000 2 Перекись водорода 2847000000


Йўқ, Сиз товарларни импорт қилинган вақтдаги тўланмаган ҚҚСни ҳисобга ола олмайсиз.

Электр энергияси ўчиши натижасида яроқсиз ҳолга келган маҳсулот таннархидан паст нархга сотилса, ҚҚС бўйича қандай солиқ оқибатлари вужудга келади?


Агар яроқсиз маҳсулот вужудга келишида корхонадаги масъул шахсларнинг айби бўлмаса, яроқсиз маҳсулотнинг таннархи ҳамда ушбу таннархга киритилган ТМЗларга тегишли ҚҚС корхона зарарига ҳисобдан чиқарилади.

1. Юқоридаги вазиятларда ҚҚС қандай тартибда ҳисобга олинади? 2. Асбоб-ускуналарни импорт қилишда юзага келган ортиқча ҚҚС ни қайтариб олиш мумкинми?


Кўчмас мулк бўйича ҚҚС у фойдаланишга топширилгандан кейин 36 ой давимда тенг қисмларда зачётга олинади.

Корхона “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибидан чиқарилиб, Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилса, амалга ошираладиган геологик қидирув ишлари ҚҚСдан озод қилинадими?


Йўқ, фикримизча “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибидан чиқарилиб, Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилган корхонар амалга ошираладиган геологик қидирув ишларидан ҚҚСдан озод қилинмайди.

Олувчи "Ўзтўқимачиликсаноат" (Енгилсаноат) уюшмасига аъзо бўлса, сотувчи эса аъзо бўлмаса, йигирув маҳсулотлари 28.03.2011 й. №ПҚ-1512-сон Қарорга асосан ҚҚС 0% ставка қўллаган ҳолда реализацияни амалга ошириш мумкинми?

Корхона таъсисчи томонидан низом жамғармасига улуш сифатида киритилган товарни сотганида, қўшилган қиймат солиғи ва фойда солиғи қандай тўланади?


Товарлар корхонага қандай кирим қилинганидан катьий назар, уларни реализация қилишда фойда солиғи ва ҚҚС Солиқ кодексига мувофиқ умумий асосларда ҳисобланади ва бюджетга тўланади

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга рухсатсиз кириш ва табиий моддий бойликлар, камёб ўсимлик ва хайвонот оламига зиён етказганлик учун жисмоний шахслардан ундириладиган жарима суммаларини ҚҚС га тортиш керакми?


Жарима суммасидан ҚҚС ҳисобланмайди.