Жавоб берамиз
  • beta

НДС

Корхона “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибидан чиқарилиб, Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилса, амалга ошираладиган геологик қидирув ишлари ҚҚСдан озод қилинадими?
23.07.2019   ID вопроса: 14572   (жавоблар - 1)

Йўқ, фикримизча “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибидан чиқарилиб, Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилган корхонар амалга ошираладиган геологик қидирув ишларидан ҚҚСдан озод қилинмайди.


Олувчи "Ўзтўқимачиликсаноат" (Енгилсаноат) уюшмасига аъзо бўлса, сотувчи эса аъзо бўлмаса, йигирув маҳсулотлари 28.03.2011 й. №ПҚ-1512-сон Қарорга асосан ҚҚС 0% ставка қўллаган ҳолда реализацияни амалга ошириш мумкинми?
16.07.2019   ID вопроса: 14531   (жавоблар - 1)

Корхона таъсисчи томонидан низом жамғармасига улуш сифатида киритилган товарни сотганида, қўшилган қиймат солиғи ва фойда солиғи қандай тўланади?
27.06.2019   ID вопроса: 14367   (жавоблар - 1)

Товарлар корхонага қандай кирим қилинганидан катьий назар, уларни реализация қилишда фойда солиғи ва ҚҚС Солиқ кодексига мувофиқ умумий асосларда ҳисобланади ва бюджетга тўланади


Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга рухсатсиз кириш ва табиий моддий бойликлар, камёб ўсимлик ва хайвонот оламига зиён етказганлик учун жисмоний шахслардан ундириладиган жарима суммаларини ҚҚС га тортиш керакми?
21.06.2019   ID вопроса: 14359   (жавоблар - 1)

Жарима суммасидан ҚҚС ҳисобланмайди.


“Мухофаза этиладиган табиий худудларда бўлишни тартибга солишнинг айрим масалалари тўғрисида” қарорга кўра дам олиш масканига ташриф буюрувчилардан олинадиган тўлов микдори қўшилган қиймат солиғидан озод этиладими?
21.06.2019   ID вопроса: 14340   (жавоблар - 1)

Санаторий-курорт, соғломлаштириш, туристик-экскурсия хизматлари Солиқ Кодексига асосан ҚҚСдан озод этилади.


1. 21.10.2016 йилдаги ПҚ-2639-сонли қарорга асосан Қишлоқ Қурилиш Инвестнинг буюртмалари бўйича ҚҚСдан озод қилинган корхона мазкур буюрмаларни бажариш учун харид қилинган ТМЗлар бўйича ҚҚСни ҳисобга олишга ҳақлими? 2. Бажарилган ишлар тўғрисида Қишлоқ Қурилиш Инвестга ҳисобварақ-фактуралар ҚҚС кўрсатилган ҳолда бериладими ёки ҚҚСсизми?
20.06.2019   ID вопроса: 14299   (жавоблар - 1)

Йук, ҳақли эмас. ҚҚСдан озод қилинган оборотлар учун харид қилингар ТМЗлар бўйича ҚҚСни ҳисобга олиш мумкин эмас.


Агар муяйан давр давомида ҳисобга олинган ҚҚС суммаси товар реализация қилинганидаги ҚҚС суммасидан кўп бўлса, ушбу ҳолат ҚҚС ҳисоботда қандай акс эттирилади?
30.04.2019   ID вопроса: 13927   (жавоблар - 1)

Агар давр мобайнида реализация обороти кам бўлса, реализациядан ҚҚС суммаси ҳисобга олинган ҚҚС суммасидан кам бўлиши табиий ҳолат. Бу Солиқ кодексига зид эмас.


Агар товарнинг божхона қиймати сотиб олинган қийматдан фарқ қилса, товар бир ҳисоб даврида сотиб тугатилмаса, ушбу манфий фарқ ҚҚС ҳисоботида қандай акс эттирилади?
26.04.2019   ID вопроса: 13862   (жавоблар - 1)

Товарларни импорт қилишда ҚҚС тўлаш мақсадида божхона органлари томонидан аниқланган нарх ва импорт қилинган товарларнинг ҚҚС киритилмаган ҳолда реализация қилиш нархи ўртасидаги ижобий фарқ суммаси сотилган товарларга пропорциоан тарзда товарлар сотиб бўлингунига қараб қисмлаб киритиб борилади.


Металл инвентарлар ҳисобдан чиқарилиши натижасида кирим қилинган металлом 5 млн сўмга сотилса, ҚҚС қайси суммадан ҳисобланади?
09.04.2019   ID вопроса: 13684   (жавоблар - 1)

ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база сотилаётган металломнинг ҚҚС киритилмаган ҳолдаги қийматидир (СКнинг 204-моддаси 1-қисми).

 


Агар божхонада четдан келтирилган дори воситаси ҚҚСга тортилса, улар ички бозорда ҚҚС билан сотиладими?
25.03.2019   ID вопроса: 13534   (жавоблар - 1)

Йўқ, дори маҳсулотлари ички бозорда ҚҚСсиз сотилади.


Агар ҚҚС солинадиган ва солинмайдиган товарлар бўйича битта ҳисобварақ-фактура чиқарилган бўлса, харид қилинган товарлар Реестрининг 6-7-устунларида қайси суммалар акс эттирилади?
25.03.2019   ID вопроса: 13533   (жавоблар - 1)

Агар ҚҚС солинадиган ва солинмайдиган товарлар бўйича битта ҳисобварақ-фактура чиқарилган бўлса, Реестрнинг 6-устунида ҚҚСга тортилган товар суммаси ҚҚСсиз, 7-устунида у бўйича ҚҚС суммаси кўрсатилади.


Ноль даражали ставкани қўллаш натижасида ҳосил бўлган ортиқча ҚҚС суммаси корхонанинг банк ҳисобрақамига қайтарилганда, бу маблағлар корхона даромади деб ҳисобланиб ундан солиқ тўланадими?
14.03.2019   ID вопроса: 13438   (жавоблар - 1)

Ортиқча ҚҚС суммаси солиқ тўловчига қайтарилса, уни ҚҚС бўйича бюджетга аванс тўловлар суммасини камайтиришга олиб борасиз. Қайтарилган ҚҚС корхонанинг даромади бўлиб ҳисобланмайди.


1.“Б” МЧЖ “А” МЧЖнинг устав фондига киритиаётган мол-мулкини ҚҚС билан бериши керакми ва ҚҚС “А” МЧЖда қадай ҳисобга олинади? 2.Кейинчалик “Б” МЧЖ “А” МЧЖнинг таъсисчилари таркибидан чиқиб кетса, унинг улуши қандай қайтарилади?
28.02.2019   ID вопроса: 13261   (жавоблар - 1)

ҚҚС тўловчиси бўлган таъисчи устав фондига ҚҚСга тортиладиган мол-мулк киритса, ушбу мол-мулк счёт-фактурада ҚҚС билан кўрсатилиши керак.


Агарда корхонада ҚҚС солиқ солинмайдиган реализация қилиш обороти (100%) мавжуд бўлган такдирда, импорт бўйича ва хизмат кўрсатувчи ташкилотларга тўланган ҚҚС суммалари ҚҚС ҳисоботи шаклининг 4-иловасида қандай акс эттирилади?
27.02.2019   ID вопроса: 13255   (жавоблар - 1)

ҚҚС ажратиб кўрсатилган счёт-фактура ва уни ўрнини босувчи ҳужжатларнинг ҳаммасини, қанақа оборотларда ишлатилишидан қатьий назар, ҚҚС ҳисоб-китобининг 4-иловасида акс эттиринг.


Чегирмалардан бухгалтерия ҳисобида қандай акс эттирилади ва ушбу суммадан қандай солиқлар тўланади?
20.02.2019   ID вопроса: 13154   (жавоблар - 1)

Пуллик чегирмалар қўлланилганда уларнинг суммаси 9050 “Харидорларга берилган чегирмалар” счётида ҳисобга олинади ва солиқ солинадиган базага тузатиш киритилади.