Чегирмаларда ККС хисобини акс эттириш

ID вопроса: 13154
Жамият дори дармон воситаларини улгуржи ва чакана савдоси билан шуғулланади. Корхона товар етказиб берувчилар билан йирик суммада 50 000 000 сўмлик шартнома қилиб товар сотиб олинганда ушбу товарларга 10% чегирма берилади. Ушбу чегирма С/ф скидка қилиб кўрсатилиб умумий тўловга 45 000 000 сўм чиқади. Баъзан ушбу чегирма счёт-фактурада акс эттирилмасдан товар кўринишида чегирма берилади. 5 млн сўмлик счёт фактура берилиб, тўловга ноль сўм қўйилади. Корхона умумбелгиланган солиқ тўлови тизимида.
Чегирмалардан бухгалтерия ҳисобида қандай акс эттирилади ва ушбу суммадан қандай солиқлар тўланади?
Экспертларнинг жавоблари:

Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар тўлиқ матнни ўқишлари мумкин

Ўз ҳисоб ёзувингиз билан киринг ёки рўйхатдан ўтинг

Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар тўлиқ матнни ўқишлари мумкин

Ўз ҳисоб ёзувингиз билан киринг ёки рўйхатдан ўтинг

norma.uz сайтидаги ўз ҳисоб ёзувингиздан фойдаланишингиз мумкин